Zanieczyszczenia wody

Program Ochrony Wód Morskich: wpłynęło 188 uwag

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 19 maja 2022 07:18

Jednym z kluczowych elementów udziału społecznego w aktualizacji programu ochrony wód morskich (POWM) była możliwość składania uwag i wniosków do projektu dokumentu. Konsultacje społeczne trwały od 5 lipca do 5 października 2021 r.- Wody Polskie teraz podsumowały ten etap.

Do programu złożono łącznie 188 uwag i wniosków, spośród których aż 121 z nich uwzględniono, 11 – częściowo uwzględniono, 35 – nie uwzględniono, a wyjaśniono 21. Wnioski można było składać mailowo, pisemnie oraz ustnie. Projekt aPOWM po konsultacjach społecznych został w pierwszej kolejności poddany konsultacjom wewnątrzresortowym w Ministerstwie Infrastruktury.

W kolejnym etapie projekt aPOWM będzie podlegał konsultacjom międzyresortowym (zgodnie z art. 161 ust. 8 ustawy Prawo wodne), po których Minister właściwy ds. gospodarki wodnej przedłoży projekt do Komisji Europejskiej (art. 161 ust. 9). Jeśli w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia projektu, Komisja Europejska nie odrzuci go, aktualizacja programu ochrony wód morskich zostanie przyjęta przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia (art. 161 ust. 11).

Ostatnim, kończącym prace w projekcie aPOWM, elementem będzie przygotowanie i przekazanie raportu do Komisji Europejskiej.

Projekt aPOWM ma przyczynić się do realizowanej przez Wody Polskie kompleksowej strategii gospodarki wodnej, obejmującej poprawę stanu jakości wód śródlądowych, przejściowych, przybrzeżnych i morskich w Polsce.

Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 19 maja 2022 07:18
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Będzie się działo w Gdań…

  Do zrealizowania jest przeszło 100 zadań

  Gorący temat: „Wody opad…

  Przed momentem zakończyło się spotkanie z cyklu "Kawa z ekspertem"

  Łapcie się za kieszeń - …

  Niepokojące wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r.