Maszyny i urządzenia

Przepompownie ścieków

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 23 lutego 2021 23:05

Na obszarach niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną typu grawitacyjnego, z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, budowę geologiczną terenu (cieki wodne) lub rozproszoną zabudowę, wykonywana jest kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach poszczególnych posesji i spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków.

Zastosowanie

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. wykorzystywane są w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom. Wykorzystanie przepompowni ścieków umożliwia oddalonym od kolektorów kanalizacyjnych:

 • indywidualnym posesjom,
 • gospodarstwom rolnym,
 • osiedlom jednorodzinnym,
 • ośrodkom wypoczynkowo-wczasowym,
 • zakładom przemysłowym,
 • miejskim i gminnym systemom kanalizacyjnym.

przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. W systemach kanalizacyjnych przepompownie te mogą być stosowane jako przepompownie pośrednie, strefowe i centralne

Budowa przepompowni ścieków

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. są kompletnymi w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami nie wymagającymi stałej obsługi.
Kompletna przepompownia składa się z czterech podstawowych podzespołów:

 • jednej lub dwóch pomp zatapialnych typu FZ,
 • zbiornika,
 • układu zabezpieczająco- sterującego typu UZS,
 • układu hydraulicznego.

- Zespoły pompowe

Przepompownie ścieków wykonywane są z jednym zespołem pompowym lub jako zestawy wielopompowe. W układach wielopompowych jedna pompa stanowi zawsze tzw. rezerwę czynną. W zależności od średnicy króćca tłocznego występują typy pomp: FZ1, FZ2, FZ3. W zależności od rodzaju pompowanych ścieków oraz parametrów pracy (Q-H) stosowane są następujące odmiany pomp:

 • z rozdrabniaczem typu FZR
 • o swobodnym przepływie / vortex / typu FZV
 • z wirnikiem kanałowym typu FZB

Pompy wyposażone w system rozdrabniający umożliwiają przetłaczanie ścieków w przewodach o mniejszych średnicach (min. DN 32). Pompy o swobodnym przepływie (vortex) zmniejszają ryzyko zapychania się pomp. Pompy z wirnikiem kanałowym stosowane są głównie do pompowania wód opadowych, ścieków przemysłowych nie zawierające elementów długo włóknistych.
 

Zbiorniki

Przepompownie ścieków wykonywane są z czterech podstawowych typów zbiorników;

 • polietylen PE
 • polimerobeton
 • beton B 45
 • poliester zbrojony włóknem szklanym z wylewanym dnem polimerobetonowym

W zależności od wymagań projektanta powyższe zbiorniki wykonuje się w zakresie średnic od 600 do 2500 mm i wysokościach do 6000 mm. W górnej części zbiornika montowany jest właz umożliwiający zejście do przepompowni lub wyciągnięcie pomp oraz elementów wyposażenia hydraulicznego.
Typy włazów dobiera się w zależności gdzie zlokalizowana jest przepompownia: w ciągu czy poza ciągiem komunikacyjnym.

- Układ zabezpieczająco - sterujący UZS

Sterowanie pracą pomp dokonuje się za pomocą urządzeń zabezpieczająco-sterujących UZS.4, UZS.7, UZS.8. Stosowane są pływakowe sygnalizatory poziomu lub hydrostatyczne i ultradźwiękowe systemy kontroli poziomów. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS w wykonaniach zewnętrznych przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia -30°C do +40°C, przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20°C, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS przystosowane są do zawieszania na ścianie budynku lub bezpośrednio na zbiorniku przepompowni lub jego okolicy. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Wszystkie urządzenia posiadają w wykonaniu standardowym akustyczno-optyczną sygnalizację stanów alarmowych. Oferowane systemy monitoringu GSM przewidziane są do monitorowania pracy przepompowni ścieków pracujących w obszarze działania telefonii komórkowej GSM.

- Układ hydrauliczny

Wewnętrzny układ hydrauliczny standardowo składa się z :

 • stopy sprzęgające z prowadnicami lub bez prowadnic tzw. sprzęg górny
 • pionowych rurociągów tłocznych
 • zaworów zwrotnych systemu " SZUSTER "
 • zaworów odcinających
 • kolektora tzw. " portki " / przepompownia dwu pompowa /
 • przyłącza do płukania instalacji

Rurociągi, kolektor, kołnierze oraz elementy złączne wykonywane są ze stali kwasoodpornej. Stopy sprzęgające i zawory wykonywane są z żeliwa zabezpieczone korozyjnie farbami proszkowymi. Ponadto przepompownie wyposażone są w:

 • drabinkę złazową
 • pomost roboczy / dla zbiorników pow. 5000 mm wysokości /
 • łańcuchy do opuszczania i wyciągania pomp
 • łańcuch do mocowania sygnalizatorów poziomu
 • system wentylacji grawitacyjnej

Powyższe elementy wykonane są ze stali kwasoodpornej / wentylacja PVC /.


Budowa przydomowej przepompowni ścieków PSE.1 eko

Zalety

 • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne,
 • kompletne wyposażenie przepompowni,
 • gwarancja wieloletniej, niezawodnej pracy,
 • łatwość i szybkość wbudowania przepompowni w każdych warunkach gruntowo-wodnych, ograniczająca do minimum prace ziemne i montażowe,
 • zautomatyzowana, bezobsługowa praca urządzenia,
 • możliwość przepłukiwania rurociągów poprzez podłączenie przez złączkę "strażacką",
 • zastosowanie energooszczędnych silników dostępnych również w wersji przeciwwybuchowej,
 • niskie koszty zakupu i eksploatacji,
 • stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa techniczna,
 • łatwy dostęp do części zamiennych,
 • realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobu do wymogów klienta,
 • niskie koszty zakupu oprzyrządowania dodatkowego,
 • wysoka sprawność i długotrwała żywotność w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych,
 • średnica i kąt króćca napływowego dostosowane do wymogów klienta,
 • powiadamianie GSM.

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 23 lutego 2021 23:05
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Krakowskie Wodociągi

  Przywrócili bezpośrednia obsługa klientów

  System odzyskiwania wod…

  Na dachu nowej siedziby UMWZ będą odzyskiwać deszczówkę

  Awaria przyspieszyła pla…

  Katowickie Wodociągi prowadzą naprawę ważnej nitki wodociągu

  Podyplomowe Studia Uzdat…

  ZUT zaprasza na studia branżowe