Wnioski taryfowe

Region zachodniopomorski

Szymon Różański Dodany dnia: 13 marca 2024 20:30

 W Dźwirzynie trwa 58 Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowo – Kanalizacyjnych i Komunalnych, zrzeszonych w  Stowarzyszeniu Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe.

 Niemal stu dwudziestu  uczestników obradować będzie dziś i jutro podczas kolejnego spotkania branży wod. – kan. z regionu zachodniopomorskiego. Pierwszym i emocjonującym punktem Konferencji były wystąpienia gości specjalnych tego spotkania, którymi są zachodniopomorscy senatorowie RP: Magdalena Kochan i Stanisław Gawłowski, Michał Durka – dyrektor RZGW Szczecin, Paweł Sikorski – prezes IGWP w Bydgoszczy oraz Waldemar Miśko – prezes WFOŚiGW w Szczecinie.

 W drugim dniu wystąpienia potwierdzili Stanisław Gawłowski - senator RP oraz prof Bartosz Rakoczy - ekspert IGWP w Bydgoszczy. Wśród wielu paneli informacyjnych i dyskusyjnych omówione zostaną m.in.  założenia ogólnounijnej Dyrektywy NIS2 zwiększającej ochronę przed cyberatakami, będą również wykłady na temat rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w branży wodociągowo – kanalizacyjnej: automatycznym odczycie wodomierzy,  nowoczesnych systemach pompowych i  szeroko stosowanych  modułach GRP. Przewidziano również czas na dyskusję branżową, w trakcie której omówione zostaną wnioski i uwagi przedsiębiorstw, które przechodzą jeszcze weryfikację wniosków taryfowych oraz borykają się z innymi aktualnymi dylematami dotyczącymi branży np. bezpieczeństwem wody i posiadanej infrastruktury krytycznej  oraz zbliżającymi się procedurami przetargowymi na dostawę energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa.

 Patronami medialnymi Konferencji są wydawnictwo Abrys - wydawca miesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja” oraz ogólnopolski portal branżowy wodociągowiec.pl 

Nowe taryfowe otwarcie podczas Konferencji ZFW

Dziś, 13 marca br., w Dźwirzynie, rozpoczęła się 58. Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągowych zorganizowana przez Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe. W tym ważnym branżowym wydarzeniu uczestniczy ponad 120 przedstawicieli przedsiębiorstw zrzeszonych w ZFW.  

- Cieszę się, że goszczą u nas między innymi parlamentarzyści i przedstawiciele regulatora (Wody Polskie) , których chcę przekonać do tego, by powstał zespół parlamentarny, albo podkomisja do spraw wodociągowo-kanalizacyjnych – powiedział na otwarcie Konferencji, Janusz Dawidziak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ZFW. – Tego typu gremium mogłoby wykorzystać nasze doświadczenia i obserwacje do tworzenia nowego, bardziej przychylnego i uwzględniającego potrzeby branży, prawa. Od tego zależy przyszłość, a przede wszystkim jakość naszych usług. I o tym chcemy podczas naszej konferencji dyskutować.

Sejmowo-senacki zespół taryfowy

Z powyższą tezą zgodziła się Senator RP Magdalena Kochan.

- Powiem państwu, że podejmując ten temat w Senacie pracowaliśmy głęboko przejęci faktem, że woda to skarb. Mam tu na myśli wodę, zarówno tę którą dostarczacie do odbiorców, jak i tę którą  trzeba później odebrać i oczyścić. Ja wiem, jak wielką przeszkodą i z jakimi irracjonalnymi trudnościami ze strony taryfikatora się borykaliście. Nikt nie widział inflacji. Nie liczono się z efektami podnoszenia płacy minimalnej, co się przekładało na jakość zatrudnienia w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Nie uwzględniano też wzrostu cen mediów. Na tym etapie postulujemy zatem powrót do systemu opartego o decyzje gmin w kwestii ustalania taryf. Zdaję sobie sprawę z tego, że powrót gmin do roli taryfikatora jest nie łatwy, ale jest racjonalny. Radnych często trudno przekonać do zmian kompromisowych, uwzględniających zarówno potrzeby mieszkańców, jak i branżowców. Nie mniej jednak, podstawą tego systemu są realia rynkowe, a to zdrowy fundament. Szkoda, że gotowy projekt ustawy, który wyszedł od państwa, nie doczekał się procedowania w Sejmie. To jest prawo, które powinno zacząć obowiązywać. Władze mają wypracowanego przez nas wszystkich gotowca. Będą przecież pieniądze z KPO i trzeba uzdrowić kondycję przedsiębiorstw, tak by miały one środki na wkłady własne do przyszłych projektów, a to będzie możliwe dzięki uzdrowieniu systemu taryf. Jestem też za powołaniem wspólnego senacko-sejmowego zespołu, który nazwę zespołem do spraw sensownego gospodarowania wodą. Chcę by już w przyszłym tygodniu Senat zajął się tą sprawą. Naciskajmy by to, co wyprodukowaliśmy wspólnie z państwem ponad rok temu, projekt ustawy znalazło swój wymiar w decyzjach Senatu i Sejmu.

Konsultacje i kodeks dobrych praktyk

Kolejnym kongresowym mówcą był Waldemar Miśko, Prezes  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie.

 - Jesteśmy wypróbowanym partnerem w finansowaniu inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych oraz wielu innych przedsięwzięć  w Państwa branży. Proszę o bezpośredni kontakt z sekretariatem Funduszu lub telefony prosto do mnie. I zapraszam na bezpośrednie spotkania i konsultacje. Będziemy sprawnie i bez zbędnej zwłoki procedować wnioski o dofinansowanie Państwa zamierzeń infrastrukturalnych, proekologicznych, edukacyjnych i innych branżowych.
 

Kolejny gość Konferencji, Michał Durka, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, wspomniał natomiast m.in. o inicjatywie zmierzającej do stworzenia Katalogu dobrych praktyk procedowania wniosków taryfowych, tak by proces ten został usystematyzowany.  Deklaruję ze swej strony współpracę – powiedział dyrektor Durka. – Przewiduję, że w tym roku wpłynie ok 130 wniosków taryfowych. W tym kontekście zachęcam państwa do spotkań i konsultacji przed złożeniem wniosków. Miejmy nadzieję, że odwrócimy państwa dotychczasowe złe skojarzenia związane z procedowaniem wniosków i rozpoczniemy nowy rozdział współpracy z uwzględnieniem państwa potrzeb.

Żródło : Tomasz Makowski

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 13 marca 2024 20:30
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Nowe lodołamacze dla „Sz…

  Zastąpią 50-letnie jednostki

  Mobilne pompy i brama pr…

  W Krakowie podpisano kolejne umowy

  Śluza przekopu po testach

  Budowa kanału na Mierzei Wiślanej

  Szprotawskie Wodociągi i…

  Szprotawa: budują wodociąg dla nowej fabryki