Oczyszczanie ścieków

Tlenowe granule osadu – sposobem na oszczędności

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 9 sierpnia 2022 13:27

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Politechnice Białostockiej patent na wynalazek pn. „Sposób wytwarzania tlenowego granulowanego osadu czynnego”. Rozwiązanie jest efektem kilkuletniej pracy zespołu naukowców z Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

– Tlenowe granule osadu czynnego stanowią przedmiot badań, które prowadzimy od kilku lat. Opatentowany sposób granulacji to jeden z ich efektów. Opracowaną przez nas metodę można wdrożyć w oczyszczalniach ścieków, w których ciąg technologiczny oparty jest o wykorzystanie sekwencyjnych reaktorów biologicznych – podkreśla dr inż. Piotr Ofman, współtwórca wynalazku.

Szybszy sposób na biologiczne oczyszczanie ścieków

Technologia oczyszczania ścieków z wykorzystaniem tlenowego granulowanego osadu czynnego jest metodą innowacyjną. Choć została wynaleziona i wdrożona blisko dekadę temu jest stosowana w zaledwie kilkunastu przemysłowych i miejskich oczyszczalniach na świecie. W Polsce wykorzystuje ją oczyszczalnia obsługująca miejscowość Ryki. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być wciąż trwające badania podstawowe nad granulowanym osadem czynnym.

Opracowana przez naukowców z Politechniki Białostockiej metoda polega na wykorzystaniu konsorcjum mikroorganizmów do biodegradacji związków węgla, form azotu i fosforu. Formująca się w tym procesie biomasa przyjmuje postać granul i osadza się znacznie szybciej niż konwencjonalny, kłaczkowaty osad czynny. Ta właściwość redukuje m.in. potrzebę stosowania wielokomorowych reaktorów oraz recyrkulacji, co może rozwiązać szereg problemów eksploatacyjnych i ograniczyć koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

– Do najważniejszych zalet tlenowych granul osadu czynnego zalicza się przede wszystkim ich odporność na zmiany charakterystyki jakościowej ścieków dopływających do oczyszczalni. Ta właściwość pozwala na zachowanie stabilniejszych efektów biologicznego usuwania zanieczyszczeń obecnych w ściekach. Dodatkowo tlenowy granulowany osad czynny charakteryzuje się lepszymi właściwościami sedymentacyjnymi w porównaniu do najpowszechniej występującego osadu czynnego na oczyszczalniach ścieków – osadu kłaczkowatego. Ta właściwość może potencjalnie rozwiązać szereg problemów eksploatacyjnych i ograniczyć koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Oprócz tego z lepszych właściwości sedymentacyjnych tlenowych granul osadu czynnego pośrednio wynika możliwość skrócenia cyklu pracy reaktora sekwencyjnego, mianowicie mam tu na myśli fazę sedymentacji. Dzięki temu można inaczej zaplanować strategię działania reaktora oraz w konsekwencji ograniczyć koszty inwestycyjne związane z budową zbiorników retencyjnych służących do magazynowania ścieków surowych – mówi dr inż. Piotr Ofman.

W trakcie badań naukowcy zaobserwowali także, że tlenowe granule osadu czynnego przyrastają nieco wolniej w stosunku do kłaczków osadu czynnego. Przełożyłoby się to na częściowe rozwiązanie problemów związanych z gospodarką osadową w oczyszczalniach ścieków, poprzez konieczność zagospodarowania mniejszej masy osadu nadmiernego, jaki musi zostać odprowadzony z układu oczyszczania ścieków.

Badania naukowców z Politechniki Białostockiej

 

Zespół naukowców z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej badania nad granulacją kłaczkowatego osadu czynnego prowadzi od kilku lat. Wykorzystuje w nich m.in. sekwencyjny reaktor biologiczny typu SBR autorskiego projektu dr. inż. Piotra Ofmana.

– W ubiegłym roku zrealizowaliśmy projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki poświęcony analizie przemian form azotu w trakcie granulacji kłaczków osadu czynnego. Rezultaty tego projektu pozwoliły nam lepiej poznać proces oczyszczania z wykorzystaniem tlenowych granul osadu czynnego i w konsekwencji zaobserwowaliśmy, że kinetyka przemian związków azotu zwiększa się wraz ze stopniem zgranulowania osadu czynnego. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu fazy napowietrzania przy zachowaniu wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. Należy w tym miejscu podkreślić, że napowietrzanie jest jednym z najbardziej energochłonnych procesów jaki występuje w oczyszczalniach ścieków. Stąd też możliwość skrócenia czasu napowietrzania ścieków przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych ze zużyciem energii elektrycznej – wyjaśnia dr inż. Piotr Ofman.

Czytaj także: Innowacyjna, efektywna technologia biologicznego oczyszczania ścieków pod lupą naukowców z Politechniki Białostockiej

Granulowany osad czynny – kolejny etap to zastosowanie przemysłowe

W ramach przeprowadzonych badań zespół pod kierunkiem dr. inż. Piotra Ofmana wykazał, że intensywność z jaką zachodzą przemiany form azotu, zwiększa się wraz ze stopniem zgranulowania osadu czynnego. Aktualnie naukowcy pracują nad modyfikacją opatentowanego sposobu granulacji kłaczkowatego osadu czynnego. W szerszej perspektywie wyniki badań będą mogły znaleźć zastosowanie również w gałęzi przemysłowej.

– Otrzymanie patentu ułatwi nam pozyskanie środków finansowych na dalsze badania, które chcielibyśmy prowadzić w większej skali i o ile będzie to możliwe w warunkach rzeczywistych – zapowiada dr inż. Piotr Ofman.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Politechnika Białostocka

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Image placeholder
Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 9 sierpnia 2022 13:27
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wodociągi Chrzanowskie: …

  Modernizację przepompowni ścieków w Myślachowicach

  Wodociągi Śremskie produ…

  Wodociągi Śremskie producentem OrCal®

  Projekt ustawy o środkac…

  Mateusz Faron o projekcie Ustawy

  MPWiK m.st. Warszawy: do…

  MPWiK m.st. Warszawy: domki dla jeży na terenie zakładów