Prawo wodne Wnioski taryfowe

Uchwały wyznaczające aglomeracje do 31 grudnia

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 24 listopada 2020 16:50

Do 31 grudnia 2020 roku rady gmin zobowiązane są do podjęcia uchwał mających na celu wyznaczenie aglomeracji. Dokument ten jest niezbędny dla oceny projektu taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, a jego brak uniemożliwi ich zatwierdzenie. Jednocześnie gminy nieposiadające ważnej uchwały, po roku 2020, nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK.

Wyznaczenie aglomeracji jest niezbędne do zatwierdzenia taryf dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków

W tym roku kończy się trzyletni okres obowiązywania taryf zatwierdzonych według zmienionej w 2017 roku ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Doświadczenia organów regulacyjnych, zdobyte podczas pierwszego okresu taryfowego, potwierdzają wzajemną zależność taryfy wodnościekowej i aglomeracji. Dlatego też tak ważne jest przedstawienie uchwał zawiązujących aglomeracje – są to bowiem dokumenty niezbędne do oceny taryf w nowym okresie taryfowym, rozpoczynającym się w 2021 roku. Brak tych aktów prawa miejscowego wyznaczającego aglomerację będzie skutkował brakiem zatwierdzenia taryfy.

Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust. 2  tej ustawy, dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Dlatego też, aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 – właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.

Wyznaczenie aglomeracji umożliwi również ubieganie się o finansowanie inwestycji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK

KPOŚK ma na celu zidentyfikowanie faktycznych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowanie ich realizacji w taki sposób, aby wypełnić wymogi dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych stanowi również wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

Dzięki Krajowemu Programowi Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2003 – 2018:

 • wybudowano 87,5 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2018 – 2727 km sieci,
 • wybudowano 416 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2018 – 13 obiektów),
 • przeprowadzono 1732 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2018 – 157 inwestycji),
 • na inwestycje wydano ok. 69,5 mld zł (w roku 2018 – 3,7 mld zł).

Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach – obecnie obowiązującej - piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

Warto podkreślić, że jedynie gminy, które posiadają obowiązującą uchwałę rady gminy określającą wielkość i granicę aglomeracji mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych na terenie aglomeracji zawartej w KPOŚK.

 

Źródło: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1442-przypominamy-o-przedlozeniu-projektow-uchwal-wyznaczajacych-aglomeracje-zarzadom-zlewni-pgw-wody-polskie

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Natomiast więcej informacji na temat wyznaczenia przez radę gminy aglomeracji znajdują się pod linkiem:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku

oraz w Poradniku dla samorządów wyznaczających aglomeracje

https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Poradnik_dla_samorzdw_wyznaczajcych_aglomeracje.pdf

 

 

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1442-przypominamy-o-przedlozeniu-projektow-uchwal-wyznaczajacych-aglomeracje-zarzadom-zlewni-pgw-wody-polskie

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 24 listopada 2020 16:50
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wodociągi Krakowa otrzy…

  Medal „Cracoviae Merenti” dla Krakowskich Wodociągów

  Pij wodę - nie tylko w c…

  Kampania MPWiK Warszawa w trosce o nawodnienie organizmu

  Lidzbark Warmiński: poid…

  PWiK Lidzbark Warmiński doposaża szkoły

  Zakończono ostatnie zada…

  Rąbczyn: wielka suszarnia osadów otwarta