Oczyszczanie ścieków

Uporządkują gospodarkę wodno-ściekową

ŁUKASZ TOMKÓW Dodany dnia: 21 listopada 2023 19:18

Opolskie. ZWiK Prudnik podpisał umowę o przyznanie pomocy w wysokości 3 835 085 zł. na zadanie „Gospodarka wodno–ściekowa”, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Działanie to jest wpisane   w projekt: „Wsparcie  inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Jest objęte dofinansowaniem PROW na lata 2014-2020 na operację pt. „Ochrona zasobów powierzchniowych i podziemnych wody  poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Szybowice – etap IV oraz optymalizację  procesu  kontroli produkcji wody poprzez montaż elektromagnetycznych urządzeń pomiarowych na sieci wodociągowej oraz obiektach SUW  w miejscowości Szybowice”.  Marszałek Województwa Opolskiego  Andrzej Buła uroczyście wręczył podpisaną umowę prezesowi ZWiK Prudnik Adamowi Szczepańskiemu. W uroczystości podpisania i wręczenia umowy uczestniczył również Burmistrz Prudnika  Grzegorz Zawiślak. Umowa została podpisana 14 listopada.

Trochę historii…

Historia prudnickich wodociągów sięga roku 1596. W roku 1893 oddano do eksploatacji "ujęcie laskowe" z nowoczesną na owe czasy stację pomp. Dynamiczny rozwój miasta spowodował podjęcie decyzji o rozbudowie kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków, inicjatorem tych działań był ówczesny Nadburmistrz Engel. W latach 1893-1894 inż. Hugo Mairich wykonał projekt oczyszczalni ścieków, a jej budowę ukończono 4 grudnia 1896 r. Był to pierwszy, nowoczesny obiekt tego typu na Górnym Śląsku. To właśnie do Prudnika (Neustadt os.) przybywali inżynierowie niemalże z całego świata i uczyli się kunsztu oczyszczania ścieków. Oczyszczalnię wyposażono w maszynę parową zasilającą cały obiekt zaprojektowany na wydajność 4000 m3/d wykorzystano tu procesy usuwania skratek i piasku, sedymentację, koagulację z osadzaniem, napowietrzanie w stawie natleniania oraz filtrację na złożu piaskowym. Powstałe osady suszono na poletkach i wykorzystywano rolniczo. Oczyszczalnia ta pracowała do roku 1996, kiedy to w 100 rocznicę oczyszczania ścieków uruchomiono nową nowoczesną oczyszczalnię ścieków.

Spółka ZWIK w Prudniku w obecnej formie organizacyjnej funkcjonuje od 16 marca 1992 roku. Od tamtej pory wciąż rozwija swoją działalność, obecna infrastruktura ZWiK Prudnik to:    oczyszczalnia ścieków spełniająca normy dyrektyw unijnych, ponad 138 km sieci kanalizacyjnej, 26 przepompowni ścieków, 150 km sieci wodociągowej, 4 stacje uzdatniania wody, 4 pompownie, 6 ujęć, 23 studnie.

Źródło: ZWiK Prudnik

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

ŁUKASZ TOMKÓW Dodany dnia: 21 listopada 2023 19:18
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Ruszyła budowa tunelu po…

  Wyspiarka wydrążyła pierwsze metry

  Dębica: będzie mniej awa…

  Dębickie Wodociągi zakończyły modernizację Stacji Uzdatniania Wody

  Finisz przewiertu na II …

  Tarcza „Barbara” się napracowała

  170 metrów wodociągu za…

  Wodociągi Raciborskie