Inwestycje

Wielki projekt podsumowany

Szymon Różański Dodany dnia: 14 kwietnia 2024 21:44

Trzy projekty i blisko 800 mln złotych w tym blisko 450 mln złotych pozyskanych z unijnych funduszy zostało wydanych na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną na terenie aglomeracji Radom, to efekt działań Spółki na przestrzeni lat 2004 – 2023.

Wodociągi Miejskie w Radomiu są jedną z nielicznych Spółek z branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce realizujących od blisko 20 lat duże projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ETAP I PROJEKTU

Pierwszy Projekt Wodociągów Miejskich w Radomiu to rok 2004. Projekt nazwano: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Radom”. Wartość wszystkich robót prowadzonych w ramach Projektu to 209 milionów złotych, z czego ponad 98 milionów złotych to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskanych przez Spółkę w drodze konkursowej. Zakres Projektu obejmował wykonanie około 76 km sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym ponad 11 kilometrów nowej sieci wodociągowej, blisko 40 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz roboty modernizacyjne istniejącego uzbrojenia na terenie gminy Radom. Prace prowadzono zarówno w centralnej części miasta, gdzie zmodernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w rejonie Starówki, jak i w dalszych dzielnicach: Pruszaków, Rajec Poduchowny, Stara i Nowa Wola Gołębiowska gdzie prowadzono budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach tego projektu Spółka zmodernizowała także mechaniczną oraz biologiczną część oczyszczalni ścieków, oraz wprowadziła innowacyjne w warunkach polskich rozwiązanie gospodarowania osadami ściekowymi poprzez budowę instalacji do przeróbki, odwadniania i suszenia osadów.

ETAP II PROJEKTU

Po zakończonym sukcesem projekcie kolejnym zadaniem inwestycyjnym, na który Spółka pozyskała fundusze ze środków Unii Europejskiej, był kolejny etap „Modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom”. Wartość inwestycji to blisko 250 milionów złotych przeznaczonych na zadania z zakresu budowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, z czego kwota dofinansowania osiągnęła niecałe 150 milionów złotych. W ramach projektu zrealizowano roboty obejmujące wykonanie około 164 km sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym ponad 57 kilometrów nowego wodociągu oraz wybudowano 81 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres prac obejmował także modernizację 8 stacji uzdatniania wody, modernizację układu dystrybucji wody na największym osiedlu mieszkaniowym Ustronie, a także kolejny etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Radomiu.

ETAP III PROJEKTU

Po sukcesach związanych z realizacją dwóch poprzednich etapów Wodociągi Miejskie w Radomiu pozyskały w ramach Funduszu Spójności kolejne środki, tym razem dla Projektu pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom — III etap”. Zakończony w tym roku projekt to trzecia co do wielkości tego typu inwestycja w Polsce. Obejmuje aż 57 postępowań przetargowych dla 173 zadań zlokalizowanych na terenie aglomeracji Radom. Wartość Projektu to prawie 300 milionów złotych i 188 milionów dofinansowania. Ponad 140 kilometrów wybudowanej i zmodernizowanej sieci wodno-kanalizacyjnej w tym rozdział kanalizacji ogólnospławnej i regulacja gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji to główne zadania tej inwestycji. W jej ramach Spółka przeprowadza także dalsze prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków. Projekt swoim zakresem obejmuje większość dzielnic miasta, spełniając oczekiwania mieszkańców nieposiadających do tej pory dostępu do sieci miejskiej. W miarę rozwoju kolejnych etapów Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu śmiało kroczy naprzód, osiągając imponującą wartość wykonanych robót, która w trzecim etapie inwestycji sięgnęła blisko 300 milionów złotych. Każdy nowy etap to nie tylko kontynuacja dotychczasowych działań, ale przede wszystkim nowe, coraz bardziej złożone wyzwania. Prace prowadzone były w skomplikowanych warunkach miejskich, wymagając od nas nie tylko precyzji, ale i nieustannego dialogu z mieszkańcami oraz władzami miasta. Ilość zadań przeznaczonych do wykonania, ich złożoność oraz zakres to konieczność dobrego planowania, uzgodnień i skutecznego wykonawstwa. Aktualnie III etap projektu został zakończony, a spółka Wodociągi Miejskie planuje pozyskanie kolejnych środków z funduszy unijnych dotyczących realizacji zadań z programu FEnIKS na lata 2021 – 2027 r.

 

Źródło: Wodociągi Miejskie w Radomiu

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 14 kwietnia 2024 21:44
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Szeroka współpraca dla o…

  Porozumienie ws przeciwdziałania degradacji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich!

  Powstaje turbozespół par…

  Grudziądz: budują magistralę do elektrowni

  Nowy zakup w MPWiK Pieka…

  Tańsze „dmuchanie”

  Warszawa: renowacja kole…

  MPWiK informuje o zmianach organizacji ruchu