Pozostałe

Z warszawskiego magistratu do Funduszu

Szymon Różański Dodany dnia: 17 marca 2024 20:10

Dorota Zawadzka-Stępniak została nominowana przez Minister klimatu i środowiska na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej Dorocie Zawadzkiej-Stępniak.

Dorota Zawadzka-Stępniak zwyciężyła w procesie rekrutacyjnym organizowanym przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej. Rekomendacja trafiła do minister klimatu i środowiska.

„Wielka i potrzebna zmiana w Polsce w podejściu do klimatu i środowiska będzie zachodzić w Polsce w dużej mierze dzięki pracy NFOŚiGW. Potrzebujemy w tym Funduszu poprawy efektywności, przejrzystości i nowych pomysłów, które będą wspierać Polki i Polaków oraz naszą gospodarkę. Wierzę, że uda się nam tego dokonać z nowym Zarządem Funduszu” – mówi Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska.

Minister klimatu i środowiska wręczyła nominację Dorocie Zawadzkiej-Stępniak, która stanowisko prezesa NFOŚiGW obejmie od poniedziałku 18 marca.

„Jestem gotowa na to ważne dla Polski i dla mnie osobiście wyzwanie. Zdaję sobie sprawę, jak wiele zadań przede mną, ale jestem przekonana, że moja wiedza i doświadczenie pomoże w realizacji celów wyznaczanych przez społeczeństwo, ministerstwo klimatu i środowiska oraz Unię Europejską. Będę z zespołem dbała o to, aby jak najefektywniej wykorzystać środki publiczne na działania prośrodowiskowe i proklimatyczne w Polsce” - zapowiada Dorota Zawadzka-Stępniak, nowa prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.

Kim jest nowa Prezes?

Od czerwca 2022 roku Dorota Zawadzka-Stępniak pełniła funkcję Dyrektorki Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy odpowiedzialnej m.in. za wdrażanie 2 miejskich programów dotacji (na modernizację kotłowni oraz odnawialne źródła energii), rozwijanie systemu monitoringu jakości powietrza, wdrażanie: Zielonej Wizji Warszawy oraz europejskiej misji 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 r.

W latach 2020 - 2022 była dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. Była członkinią grup roboczych ds. energii i klimatu w BusinessEurope oraz Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Wspierała przedsiębiorców prywatnych w realizacji wyzwań strategicznych i regulacyjnych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu.

Z kolei pracując na stanowisku dyrektorki w PwC Advisory (2016-2019) zajmowała się doradztwem biznesowym w zakresie pozyskiwania funduszy z międzynarodowych instytucji finansowych. Była również zastępczynią prezesa Zarządu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014-2015) gdzie zarządzała programami wsparcia finansowego projektów m.in. z obszaru efektywności energetycznej, OZE, ochrony powietrza, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Przed dołączeniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiadała za działania rzecznicze i komunikacyjne w zakresie polityki środowiskowej w Fundacji WWF Polska (2013-2014). Wcześniej przez wiele lat (2008-2013) pracując w Ministerstwie Środowiska była odpowiedzialna m.in. za kreowanie polityki ochrony powietrza i polityki klimatycznej oraz prowadzenie w imieniu Rządu RP negocjacji międzynarodowych sprzedaży polskiej nadwyżki jednostek Kioto.

 

Dorota Zawadzka-Stępniak jest stypendystką Fundacji prof. Macieja Nowickiego i Fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt dla najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska, absolwentką 29 Szkoły Liderów Politycznych oraz absolwentką Game Changers Academy Master of Business Change - kompleksowego, rocznego programu liderskiego, wzmacniającego umiejętności zarządzania zmianą i samoświadomość managerską. Dorota Zawadzka-Stępniak jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej.

Ma bogate doświadczenie zawodowe w zakresie polityki ochrony środowiska, polityki klimatycznej i energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, zarówno od strony tworzenia strategii i regulacji krajowych, jak również ich wykorzystywania w praktyce. Ponadto ma szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie funduszy krajowych i europejskich na działania prośrodowiskowe i proklimatyczne w Polsce, będąc zarówno twórcą i współtwórcą programów priorytetowych NFOŚiGW, odpowiedzialną za ich efektywne wdrażanie, jak również pozyskującą jako konsultant środki zewnętrzne na projekty z zakresu ochrony środowiska, klimatu i powietrza w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Pani prezes rozpocznie swoją kadencję od poniedziałku 18 marca.

 

Źródło: gov.pl

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 17 marca 2024 20:10
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Debata na temat kryzysu …

  PSL Koalicja Polska zoragnizowała debatę z udziałem wodociągowców

  Mała gmina, wielka inwes…

  W Rzeczniowie mają nową oczyszczalnię

  Małopolska: kanalizacja …

  260 mieszkańców zyskało możliwość przyłączenia

  Ważna rezolucja przyjęta…

  We wrześniu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii do....