Oczyszczanie ścieków

Zakończono wartą ponad 38 mln inwestycję

ŁUKASZ TOMKÓW Dodany dnia: 21 maja 2023 21:24

Krośnieński Holding Komunalny zakończył projekt przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, dzięki czemu obiekt zwiększył swoją przepustowość i stabilność pracy, a przy tym stał się mniej uciążliwy dla otoczenia. Modernizacja oczyszczalni kosztowała ponad 38 mln zł, z czego ponad 20,5 mln zł (netto) stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały w Krośnie zrealizowana została w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”..

„Celem modernizacji było osiągnięcie wymaganych i stale podnoszonych parametrów jakościowych ścieków, poprawa efektywności oczyszczania ścieków i zwiększenie przepustowości technologicznej oczyszczalni" – wylicza Łukasz Karamus, kierownik Oczyszczalni Ścieków w Krośnie. – "Ważnym aspektem inwestycji było też wdrożenie nowoczesnych rozwiązań i zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu poprzez szczelne przykrycie obiektów procesowych oraz oczyszczanie powietrza w procesie biofiltracji" – mówi kierownik Oczyszczalni Ścieków.

W ramach modernizacji zakładu naprawiono i zabezpieczono konstrukcje żelbetowe obiektów technologicznych, wymieniono urządzenia i aparatury kontrolno-pomiarowe oraz ponad 20-letnie instalacje, dobudowano trzeci reaktor biologiczny i trzeci osadnik wtórny, wybudowano budynek kraty rzadkiej, komorę połączeniową, pompownię osadu wstępnego, zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego, zbiornik retencyjny odcieków, a także z zamontowano system biofiltrów.

Zakres inwestycji dotyczył praktycznie całego ciągu ściekowego, zarówno części mechanicznej, jak i biologicznej oczyszczania ścieków, a częściowo także części osadowej. Infrastruktura oczyszczalni wyposażona została w nowoczesne rozwiązania w zakresie, automatyki, pomiarów procesowych oraz urządzeń technologicznych, a także w systemy automatycznego sterowania. Zastosowano również wspomaganie chemiczne w procesie oczyszczania ścieków

„W ramach tej inwestycji najbardziej uciążliwe elementy procesu oczyszczania ścieków na krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków zostały zhermetyzowane. Wykonana w ramach tej modernizacji hermetyzacja jest kontynuacją rozpoczętego w 2012 roku procesu inwestycyjnego w zakresie hermetyzacji najbardziej uciążliwych odorowo procesów, m.in. obiektów osadowych i pompowni głównej. Dzięki zrealizowanym inwestycjom uciążliwość odorowa krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków została zminimalizowana” – dodaje Łukasz Karamus.

Część mechaniczna oczyszczalni doposażona została w kratę rzadką, która jest pierwszym elementem oczyszczania ścieków, a jej zasadniczą funkcją jest zatrzymywanie dużych zanieczyszczeń stałych i zabezpieczenie krat rzadkich przed uszkodzeniem. W tej części zakładu zmodernizowane zostały piaskowniki i osadniki wstępne, istniejące zgarniacze wózkowe zastąpiono zgarniaczami z napędem hydraulicznym, a na osadnikach wstępnych i rurociągach spustowych osadu zostały zamontowane sondy gęstości i rozdziału faz pozwalające w sposób automatyczny i kontrolowany odprowadzać zatrzymany osad.

„W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej cały ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków, piaskowniki, osadniki wstępne ze studniami odprowadzającymi osad oraz otwarte odcinki koryt napowietrznych łączących hermetyzowane obiekty wraz z korytami do części biologicznej zostały zhermetyzowane. W ciągu osadowym zhermetyzowane zostały dwa nowe zagęszczacze osadu wstępnego wraz z pompownią osadową. Odciągane powietrze oczyszczane jest na dwóch filtrach, oddzielane dla ciągu ściekowego i osadowego” – zaznacza kierownik krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków.

W części biologicznego oczyszczania ścieków gruntowną modernizację przeszły dwa istniejące reaktory biologiczne, a w celu zwiększenia przepustowości całego obiektu dobudowano nowy reaktor oraz nowy osadnik wtórny. Powstały dwie nowe stacje magazynowo-dozujące środki chemiczne do wspomagania procesów oczyszczania, dwa grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego oraz zbiornik retencyjny odcieków z odwadniania mechanicznego osadów. Obiekty te również zostały zhermetyzowane z przekierowaniem powietrza do procesu biofiltracji.

Elementem końcowym inwestycji było wykonanie nowego, kompletnego systemu sterowania wraz z wizualizacją procesów całej Oczyszczalni Ścieków, opartego o nowe sterowniki i rozbudowany system procesowej aparatury kontrolno-pomiarowej.

- Tak szeroki zakres modernizacji i hermetyzacji Oczyszczalni Ścieków był możliwy dzięki wsparciu finansowemu, które naszej Spółce udało się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej. Zrealizowane dzięki temu inwestycje pozytywnie wpływają nie tylko na ekologię i ochronę środowiska, ale też i na najbliższe otoczenie, poprzez zmniejszenie uciążliwości odorowej tego obiektu – podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Hermetyzacja naszej oczyszczalni była istotna ze względu na to, że jest największym tego typu obiektem w okolicy i przyjmuje ścieki z miasta Krosna oraz z ośmiu okolicznych gmin – dodaje Janusz Fic.

Wykonawcą modernizacji krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków jest firma Mostostal Warszawa SA. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. i trwały do sierpnia 2022 r. Koszt przeprowadzonej inwestycji to 31 062 998,72 zł (netto) / 38 144 542,14 zł (brutto), z czego 20 503,236,08 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, a 4 468,063,86 zł – preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Źródło: Ekrosno.pl

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

ŁUKASZ TOMKÓW Dodany dnia: 21 maja 2023 21:24
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Poznańskie Wody Polskie …

  Prezes Aquanet: To bezpodstawne i niesprawiedliwe

  Wodociągi Jaworzno: reno…

  Pracowali całą noc

  Dziesięć zbiorników na w…

  W Białymstoku retencjonują deszczówkę

  Małopolska: 30 samorządó…

  Będą budować sieci kanalizacyjne i wodociągowe