Wnioski taryfowe

ZWIK w Łodzi kontra Wody Polskie

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 11 sierpnia 2021 20:26

Czy sprawa trafia do sądu?

ZWIK w Łodzi kontra Wody Polskie  

ZWiK Łódź zawnioskował o podwyżki opłat za wodę o 40 % i o 23 % za ścieki. Zdaniem Wód Polskich jest to najwyższa proponowana przez spółki wod-kan procentowa podwyżka wśród miast wojewódzkich w Polsce, dlatego też Państwowe Gospodarstwo wniosek taryfowy odrzuciło. Spółka wprowadziła nowe taryfy, jednocześnie zapowiada, że nie wyklucza skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez odpowiedni sąd administracyjny.

Obecnie w Łodzi obowiązuje cena 4,18 zł netto za m³ za wodę i 4,06 zł netto za odprowadzanie ścieków. Łódzki ZWiK zawnioskował o nową wyższą o 40 % taryfę, która wyniosłaby 5,86 zł netto za m³ wody i wyższą o 23 % cenę za ścieki, która po podwyżce wyniosłaby 4,99 zł netto.

„Dyrektor RZGW w Poznaniu w maju 2021 roku odmówił zatwierdzenia zaproponowanych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Łodzi oraz części Gminy Konstantynów Łódzki, Gminy Aleksandrów Łódzki, Miasta Zgierz, Gminy Nowosolna, Gminy Brójce, Gminy Andrespol. 27 lipca 2021 r. Prezes  Wód Polskich uchylił decyzję Dyrektora RZGW Poznań. W postępowaniu odwoławczym ustalono, że organ I instancji (RZGW Poznań) powinien dodatkowo wyjaśnić dane i uzasadnienie  wniosku w zakresie sposobu alokacji kosztów, kosztów amortyzacji, czynszu umownego i powiązanych nakładów inwestycyjnych, wysokiego wzrostu kosztów remontów innych aspektów które dodatkowo potwierdziły negatywną ocenę wniosku taryfowego złożonego przez ZWiK Łódź”

Wątpliwość regulatora budzi także wysokość dywidend wypłacanych miastu przez spółki wod-kan.

W latach 2015-2019 ZWiK Łódź wypłacił łącznie dywidendę miastu Łódź w wysokości 34,6 mln zł.  Mimo, że w 2019 r. spółka zanotowała stratę w wysokości 5,5 mln zł na działalności podstawowej, dywidenda wypłacona ze zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki wyniosła 6,5 mln zł- informują Wody Polskie.

Ponadto, twierdzi Państwowe Gospodarstwo,  pozostałe dwie spółki wod-kan także wypłacają miastu dywidendy. W latach 2018-2020 było to ponad 14 mln zł. Funkcjonowanie trzech spółek komunalnych zajmujących się gospodarką wodno-ściekową stanowi w dużych polskich aglomeracjach wyjątek. Może być to dowód na żonglowanie kosztami pomiędzy tymi spółkami.

W latach 2018-2020 (w ostatnim okresie taryfowym) Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. w Łodzi wypłaciła miastu 12 111 127,81 zł, a Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. – 2 420 000 zł.

Dodatkowo, ZWiK płaci Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej oraz Miastu Łodzi czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości w wysokości 130 mln zł rocznie. Jest to ponad 1/3 wszystkich kosztów ZWiK w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

ZWIK zapowiada walkę w NSA

Spółka ZWIK w całej sprawie złożyła oświadczenia. Przypomina w nim, że  złożyła wniosek taryfowy do organu regulacyjnego - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dniu 24 lutego 2021 r. (w dniu 18 marca 2021 r. miał charakter kompletny). Do dnia 02 maja 2021 r. Organ nie wydał decyzji administracyjnej w sprawie.

„Nie wydając decyzji w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „u.z.z.w.”), Organ utracił kompetencję do jej wydania. Taki skutek upływu wspomnianego terminu potwierdził jednoznacznie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. akt I GSK 514/20. Mimo tego, Organ regulacyjny zdecydował się wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf w dniu 04 maja 2021 r.”- czytamy w oświadczeniu ZWIK w Łodzi.

 

W ocenie Spółki, wskazana decyzja wydana została z naruszeniem prawa, w związku z czym Spółka  wystąpiła o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wejście taryf w życie z mocy prawa. Złożyła również odwołanie od decyzji jako wydanej przez Organ w momencie, w którym nie posiadał już kompetencji do jej wydania.

„Jednocześnie mając świadomość obowiązków ustawowych, jakie ciążą na Spółce, „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o., ogłosił nowe taryfy”- informuje łódzka spółka wodna.

ZWIK nie wyklucza, że biorąc pod uwagę prawdopodobny spór, który być może rozstrzygnąć będzie musiał właściwy sąd administracyjny.

„Zarząd Spółki zdecydował, iż pomimo wejścia w życie nowych taryf, do czasu zakończenia sporu, Spółka będzie obciążała swoich Klientów z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających z dotychczasowych taryf”- czytamy w oświadczeniu ZWIK.

Redaktor Wodociągowiec

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 11 sierpnia 2021 20:26
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  24 godzinny Rawicki Fest…

  Ekipa ZWiK Rawicz znowu "na trasie"

  Grodziskie Przedsiębiors…

  Budują zbiornik na wodę

  PWiK w Koninie ma nowego…

  Waldemar Szygenda został nowym prezesem PWiK.

  O jakość ścieków też dba…

  Wodociągi Warszawskie z nową kampanią informacyjną