Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

MAGDALENA KORGA

Image placeholder

Magdalena Korga - prawnik, wieloletni Administrator bezpieczeństwa informacji, a obecnie Inspektor ochrony danych w 6 organizacjach, w tym także w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych. Doświadczony trener i praktyk, od ponad 15 lat zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych. Od ponad dziesięciu lat kieruje pracą zespołu ekspertów, realizując projekty związane z dostosowaniem organizacji do wymogów prawa ochrony danych osobowych. Audytor z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, zarówno w dużych spółkach tworzących grupy kapitałowe, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach, w przedsiębiorstwach prywatnych oraz jednostkach państwowych i samorządowych, w tym także w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych dzieli się nie tylko jako wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, lecz także prowadząc szkolenia. Jest trenerem szkoleń i warsztatów specjalistycznych dotyczących problematyki danych osobowych. Do chwili obecnej przeprowadziła około 600 dni szkoleniowych, przeszkoliła około 7000 osób. Prowadziła szkolenia jedno, dwu i trzydniowe między innymi dla Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Okręgowych Rad Adwokackich.

Kontakt z naszym ekspertem:

PERSONA Magdalena Korga 
Chorzów 41-506
, ul. Stefana Batorego 48/412
tel. kom. 606 199 177

e-mail: mkorga@daneosobowe.co

 

Praktyczne aspekty badania trzeźwo…

Kawa z ekspertem: wtorek, 23 maja 2023 godz. 10.00