Inwestycje

10,4 mln zł na przebudowę ciepłowni w Pionkach

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 stycznia 2023 08:26

Nie tylko wodią i ściekami zajmują się przedsiębiorstwa wodociągowe. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. zrealizuje do końca 2024 r. dwa projekty przebudowujące i unowocześniające systemy ciepłownicze w Pionkach, na które Spółka uzyskała łącznie 10,4 mln zł dofinansowania ze środków własnych NFOŚiGW.

Modernizacja usprawni produkcję oraz przesył ciepła. Przedsięwzięcia będą miały także znaczenie dla poprawy jakości lokalnego powietrza.

Zlikwidują kotłownię na węgiel

Pierwsza z inwestycji spowoduje eliminację scentralizowanego systemu produkcji ciepła opartego o wysokoemisyjną i niskosprawną kotłownię węglową przy ul. Przemysłowej. Kotłownia zostanie zastąpiona przez pięć wybudowanych obiektów ciepłowniczych opalanych gazem w systemie rozproszonym. Zwiększy to sprawność wytwarzania ciepła i pozwoli precyzyjnie dopasować moc zamówioną do wytwarzanej. Obecna kotłownia węglowa to 2 kotły WR-25 czyli ponad 50 MW mocy zainstalowanej przy mocy zamówionej przez klientów na poziomie około 24 MW.

Modernizacja sieci

Drugi z projektów - modernizacja ponad 3 km sieci przesyłowej - wpłynie na usprawnienie i stabilizację dostaw ciepła. Zmniejszeniu odległości pomiędzy źródłem ciepła a odbiorcami towarzyszyć będzie uzyskanie efektu redukcji o 1/5 strat na przesyle energii. Przebudowa sieci ma zapewnić dostarczenie ciepła o docelowych parametrach do wrażliwych odbiorców, którymi są m. in. budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej - szkoły, przedszkola, szpital, przychodnie miasta Pionki.

Mniej smogu

Oba projekty będą miały znaczenie antysmogowe. Przyczynią się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery i lokalnie poprawią jakość powietrza. Przebudowany system grzewczy Pionek zredukuje również emisję CO2 (o 8 tys. ton/ rok). Dzięki przebudowie kompleksu zmniejszą się jednocześnie koszty jego eksploatacji, a więc także koszty odbiorcy końcowego. Całkowite odejście od spalania miału węglowego i zastąpienie go zoptymalizowanym mocowo układem gazowym umożliwi pionkowskiej spółce PWKC wystąpienie z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Tym samym nie będzie musiała ponosić kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Przekazanie środków wspierających realizację obu inwestycji umożliwił program NFOŚiGW - Ciepłownictwo Powiatowe.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: NFOŚiGW

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 stycznia 2023 08:26
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Co nowego w dyrektywie d…

  Lista obserwacyjna substancji.

  Białystok: roboty w tune…

  Białostockie Wodociągi finalizują budowę magistrali wodociągowej

  Wielkie czyszczenie w Ka…

  Wpusty uliczne to jedno z najważniejszych i najczęściej stosowanych urządzeń kanaliz…

  Szczeciński ZWIK liderem…

  Cel to samowystarczalność energetyczna