Wnioski taryfowe

Aquanet Poznań wystąpił o skrócenie taryfy

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 1 marca 2023 12:37

Poznański Aquanet, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, we wtorek 28 lutego złożył wniosek o skrócenie okresu obowiązywania aktualnej taryfy, wnioskując jednocześnie o zatwierdzenie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Aktualnie obowiązująca taryfa została zatwierdzona we wrześniu 2021 roku, jednak z uwagi na drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania Spółki, odczuwalny niemalże w każdym obszarze, konieczna jest jej zmiana. We wniosku złożonym do Wód Polskich zaproponowaliśmy średni poziom podwyżki cen świadczonych usług w wysokości ok 20%.

Wnioskowana cena za wodę dla gospodarstw domowych w pierwszym roku taryfy:

5,43 brutto zł/m3 – jest to o  7,5% więcej w porównaniu z aktualną ceną

Wnioskowana cena za odbiór ścieków dla gospodarstw domowych w pierwszym roku taryfy:

9,58 brutto zł/m3 –jest to o 28% więcej w porównaniu z aktualną ceną

Taki poziom podwyżki ceny za wodę i ścieki przy miesięcznym średnim zużyciu (ok. 3 m3) oznaczałby wzrost o ok. 7 zł brutto dla jednego mieszkańca w skali miesiąca.

Swoimi działaniami Aquanet S.A. obejmuje obszar powiatu poznańskiego i kilku gmin z innych powiatów. By móc dalej prowadzić naszą działalność na tak dużym obszarze, świadczyć usługi w sposób nieprzerwany, zapewniając jak najwyższą jakość usług, ponosimy coraz wyższe koszty, z których wiele jest od nas zupełnie niezależnych.

Dla porównania sam koszt energii elektrycznej w stosunku do roku 2021 wzrósł o ponad 90%. Żaden z naszych obiektów, czy to wodociągowy czy kanalizacyjny nie może funkcjonować bez prądu. Do realizacji procesów: pobierania, uzdatniania, dostarczania mieszkańcom do kranów wody (zapewniając przy tym odpowiednie jej ciśnienie), jak również procesów odbierania i oczyszczania zgodnie z wymaganymi normami ścieków, potrzebny jest energia elektryczna. Na sytuację Spółki w oczywisty sposób wpływa także inflacja oraz wzrost oprocentowania kredytów.

W argumentacji przedłożonej we wniosku do Regulatora podaliśmy szereg innych, niemniej istotnych czynników, które mają bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową Spółki oraz wpływają na koszty prowadzonej działalności, a tym samym na cenę świadczonych usług.

Poniżej propozycja nowych cen i stawek opłat dla usług świadczonych przez Aquanet, jaką złożyła Spółka w nowym wniosku taryfowym.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

5,03

5,43

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

5,08

5,49

zł/m3

3.

Woda pobrana na cele p-poż

5,08

5,49

zł/m3

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

8,87

9,58

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

8,87

9,58

zł/m3

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

5,68

6,13

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

17,82

19,25

zł/odb./m-c

3.

Woda pobrana na cele p-poż

51,19

55,29

zł/odb./m-c

Tabela 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

13,13

14,18

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

40,10

43,31

zł/odb./m-c

Tabela 5. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

5,22

5,64

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

5,27

5,69

zł/m3

3.

Woda pobrana na cele p-poż

5,27

5,69

zł/m3

Tabela 6. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

9,14

9,87

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

9,14

9,87

zł/m3

Tabela 7. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

5,89

6,36

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

18,48

19,96

zł/odb./m-c

3.

Woda pobrana na cele p-poż

53,09

57,34

zł/odb./m-c

Tabela 8. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

14,98

16,18

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

45,75

49,41

zł/odb./m-c

Tabela 9. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

5,33

5,76

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

5,37

5,80

zł/m3

3.

Woda pobrana na cele p-poż

5,37

5,80

zł/m3

Tabela 10. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

9,31

10,05

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

9,31

10,05

zł/m3

Tabela 11. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

6,04

6,52

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

18,95

20,47

zł/odb./m-c

3.

Woda pobrana na cele p-poż

54,44

58,80

zł/odb./m-c

Tabela 12. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

16,63

17,96

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

50,79

54,85

zł/odb./m-c

Aquanet, zgodnie z zapowiedziami złożył wczoraj (28.02.2023) wniosek o skrócenie obowiązywania aktualnej taryfy, wnioskując jednocześnie o zatwierdzenie nowej taryfy za wodę i ścieki.

Aktualnie obowiązująca taryfa została zatwierdzona we wrześniu 2021 roku, jednak z uwagi na drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania Spółki, odczuwalny niemalże w każdym obszarze, konieczna jest jej zmiana. We wniosku złożonym do Wód Polskich zaproponowaliśmy średni poziom podwyżki cen świadczonych usług w wysokości ok 20%.

Wnioskowana cena za wodę dla gospodarstw domowych w pierwszym roku taryfy:

5,43 brutto zł/m3 – jest to o  7,5% więcej w porównaniu z aktualną ceną

Wnioskowana cena za odbiór ścieków dla gospodarstw domowych w pierwszym roku taryfy:

9,58 brutto zł/m3 –jest to o 28% więcej w porównaniu z aktualną ceną

Taki poziom podwyżki ceny za wodę i ścieki przy miesięcznym średnim zużyciu (ok. 3 m3) oznaczałby wzrost o ok. 7 zł brutto dla jednego mieszkańca w skali miesiąca.

Swoimi działaniami Aquanet S.A. obejmuje obszar powiatu poznańskiego i kilku gmin z innych powiatów. By móc dalej prowadzić naszą działalność na tak dużym obszarze, świadczyć usługi w sposób nieprzerwany, zapewniając jak najwyższą jakość usług, ponosimy coraz wyższe koszty, z których wiele jest od nas zupełnie niezależnych.

Dla porównania sam koszt energii elektrycznej w stosunku do roku 2021 wzrósł o ponad 90%. Żaden z naszych obiektów, czy to wodociągowy czy kanalizacyjny nie może funkcjonować bez prądu. Do realizacji procesów: pobierania, uzdatniania, dostarczania mieszkańcom do kranów wody (zapewniając przy tym odpowiednie jej ciśnienie), jak również procesów odbierania i oczyszczania zgodnie z wymaganymi normami ścieków, potrzebny jest energia elektryczna. Na sytuację Spółki w oczywisty sposób wpływa także inflacja oraz wzrost oprocentowania kredytów.

W argumentacji przedłożonej we wniosku do Regulatora podaliśmy szereg innych, niemniej istotnych czynników, które mają bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową Spółki oraz wpływają na koszty prowadzonej działalności, a tym samym na cenę świadczonych usług.

Poniżej propozycja nowych cen i stawek opłat dla usług świadczonych przez Aquanet, jaką złożyła Spółka w nowym wniosku taryfowym.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

5,03

5,43

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

5,08

5,49

zł/m3

3.

Woda pobrana na cele p-poż

5,08

5,49

zł/m3

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

8,87

9,58

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

8,87

9,58

zł/m3

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

5,68

6,13

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

17,82

19,25

zł/odb./m-c

3.

Woda pobrana na cele p-poż

51,19

55,29

zł/odb./m-c

Tabela 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 1 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

13,13

14,18

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

40,10

43,31

zł/odb./m-c

Tabela 5. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

5,22

5,64

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

5,27

5,69

zł/m3

3.

Woda pobrana na cele p-poż

5,27

5,69

zł/m3

Tabela 6. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

9,14

9,87

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

9,14

9,87

zł/m3

Tabela 7. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

5,89

6,36

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

18,48

19,96

zł/odb./m-c

3.

Woda pobrana na cele p-poż

53,09

57,34

zł/odb./m-c

Tabela 8. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 2 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

14,98

16,18

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

45,75

49,41

zł/odb./m-c

Tabela 9. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

5,33

5,76

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

5,37

5,80

zł/m3

3.

Woda pobrana na cele p-poż

5,37

5,80

zł/m3

Tabela 10. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

9,31

10,05

zł/m3

2.

Pozostali odbiorcy

9,31

10,05

zł/m3

Tabela 11. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

6,04

6,52

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

18,95

20,47

zł/odb./m-c

3.

Woda pobrana na cele p-poż

54,44

58,80

zł/odb./m-c

Tabela 12. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 3 roku obowiązywania taryfy

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe

16,63

17,96

zł/odb./m-c

2.

Pozostali odbiorcy

50,79

54,85

zł/odb./m-c

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 1 marca 2023 12:37
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Woda bez zmian, ścieki t…

  Obniżenie taryfy za ścieki i pozostawienie ceny za wodę w Nowym Sączu

  Mgiełka z wody dla ochło…

  Saur Neptun Gdańsk

  Kranowiaka na Cracovia M…

  Wodociągi Miasta Krakowa dbały o nawodnienie biegaczy

  Narodowe Centrum Badań i…

  Technologie małej retencji- trwa nabór