samorząd

Gdańsk, Świnoujście oraz Lubliniec laureatami „Water City Index”

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 21 października 2022 10:03

Gdańsk, Świnoujście oraz Lubliniec to najlepiej gospodarujące wodą miasta w wybranych kategoriach według najnowszego rankingu „Water City Index”. Ranking został ogłoszony 18 października 2022 w ramach kongresu „Miasto-Woda-Jakość życia” we Wrocławiu.

Water City Index udostępniony został po raz czwarty. Autorzy raportu starają się przedstawić rzetelne obliczenia w oparciu o najszerszą dostępną bazę danych i tak dobierać obszary, kryteria i mierniki analizy, aby korespondowały one to z obserwowaną ewolucją podejścia do miejskiego gospodarowania wodą i miejskiej polityki wodnej. Zmiany w tym zakresie są nieuniknione, jako następstwo globalnych zmian klimatycznych oraz pojawienia się w ostatnich latach nowych globalnych szoków i zagrożeń (pandemia, wojna, kryzys energetyczny).

„Water City Index nie jest tylko projektem i ćwiczeniem analitycznym. Ranking miast nie jest jego głównym zadaniem. Przede wszystkim ma dostarczać porównawczej informacji, która pozwala rozpoznać słabości i osiągnięcia danych miast. Informacji pozwalającej uchwycić także nieintuicyjne zależności. Istotą funkcjonowania miast był liniowy przepływ materii, gdzie nie liczy się skąd pochodzą zasoby, w jaki sposób zostały pozyskane, przetworzone oraz jakie skutki środowiskowe generują po drodze zanim dotrą do miasta. Aby temu zapobiec niezbędne jest przejście do formuły miasta regeneracyjnego. Miasto regeneracyjne charakteryzuje wielowymiarowe i długofalowe działanie ukierunkowane na regenerację własnego potencjału”, Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP.

„Water City Index to wstępna diagnoza z jakimi problemami wodnymi mamy dziś do czynienia. Jego zadaniem jest nie tylko porównanie miast w kontekście gospodarki wodnej, ale przede wszystkim pokazanie ich mocnych stron oraz zachęcanie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Chcielibyśmy, żeby ranking Water City Index był początkiem dyskusji zarówno o problemach, jak i szansach dla miast – wodnych miast. Zachęcam do zapoznania się z przygotowanym przez nas opracowaniem oraz do podjęcia niezbędnych działań teraz i już”, Krzysztof Kutek, Dyrektor Pionu Wody w Arcadis Polska.

Publikację „Water City Index. Ranking efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach” przygotowali specjaliści z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej GAP, Arcadis oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W tym roku do zespołu ekspertów dołączył także reprezentant Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, dr Roman Zhebchuk.

Raport jest jedyną publikacją na polskim rynku, która dotyczy gospodarowania wodą w metropoliach, miastach na prawach powiatu oraz miastach nie będących miastami na prawach powiatu, ale posiadających ponad 20 tys. mieszkańców.

 Tak, jak w poprzednich edycjach, analizie poddanych zostało ponad 200 polskich miast, ocenianych pod względem czterech kluczowych obszarów gospodarki wodnej:

- życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury);

- zagrożenie  (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu);

- gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny);

- kultura i mieszkańcy (linia brzegowa, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska).

Water City Index jest integralną częścią znacznie szerszego przedsięwzięcia jakim jest Kongres „Miasto - Woda – Jakość życia” organizowany we Wrocławiu i przygotowywany przez środowisko ekspertów skupione wokół Open Eyes Economy”,

Raport dostępny jest pod linkiem: https://oees.pl/water-city-index-2022/ 

W tegorocznej edyzji na podium znaleźli się:

W KATEGORII METROPOLIE:

1. Gdańsk

2. Kraków

3. Szczecin

W KATEGORII MIAST NA PRAWACH POWIATU:

1. Świnoujście

2. Rzeszów

3. Sopot

W KATEGORII MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI:

1. Lubliniec

2. Kołobrzeg

3. Mrągowo

W każdej z kategorii miasta mierzą się nacodzień z przeróżnymi problemami związanymi z wodą. To nie tylko spore opady, ale także długotrwałe okresy, w których deszcz nie występuje. Dlatego warto wdrażać rozwiązania retencyjne. Takie działania od dawna widać w Gdańsku.

"Postępujące zmiany klimatu stawiają przed nami coraz większe wyzwania i cieszymy się, że są one także dostrzegane przez innych" – powiedział Ryszard Gajewski, prezes zarządu spółki Gdańskie Wody - "Chcemy, aby mieszkańcy niejako zaprzyjaźnili się z retencją, dlatego projektowane przez nas rozwiązania – czy to ogrody deszczowe, czy niecki retencyjne – pełnią także funkcje rekreacyjną" – dodał Gajewski.

Nie tylko miasto, ale także inwestorzy, którzy chcą tutaj zainwestować, muszą spełnić pewne wymogi.

"Już na etapie planowania przestrzennego wpisywane są specjalne wymogi dotyczące retencji, które podczas wydawania warunków technicznych nabierają konkretnych wartości opadu do zatrzymania na nieruchomości w zieleni retencyjnej. Takie wymogi musi spełnić każdy inwestor w Gdańsku" – powiedział Wojciech Szpakowski, dyrektor ds. technicznych w Gdańskich Wodach.

Najliczniejszą grupę na podjach w swoich kategoriach stanowią samorządy Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin (3 miejsce w kategorii metropolii), Świnoujście (1 miejsce w kategorii miast na prawach powiatu) oraz Kołobrzeg (2 miejsce w kategorii miast średniej wielkości).

"Tak wysokie miejsce zachodniopomorskich samorządów, a szczególnie Szczecina w zestawieniu największych polskich miast pod kątem efektywności wykorzystania zasobów wodnych wszystkich nas z pewnością nobilituje i zachęca do jeszcze bardziej konsekwentnych działań na niwie samorządu w kierunku poszanowania zasobów wodnych i adaptacji do zachodzących wokół nas zmian klimatu" - powiedziała Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie.

"Cieszę się, że Kołobrzeg znalazł się wśród laureatów nagrody. Jest to potwierdzenie, że zarówno spółka, jaki i samorząd wykonały dobrą pracę na rzecz gospodarki wodą. Jest to dla nas również bodziec do dalszych działań, zgodnie z tematem kongresu „Miasto - Woda – Jakość życia”. - powiedział Paweł Hryciów - Prezes Zarządu Miejskich Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kołobrzegu - "Ostatnie lata pokazują, że coraz częściej mamy do czynienia z bardzo dużymi ale krótkotrwałymi opadami. Zmiana klimatu spowodowała nowe podejście do wody. Z jednej strony dbamy o retencję wody opadowej, z drugiej szanujemy zasoby wody pitnej poprzez ograniczanie strat na przesyle. Realizujemy też zasadę gospodarki obiegu zamkniętego poprzez produkcję energii i polepszacza gleby z osadów ściekowych, tak by nie wytwarzać odpadów, a pełnoprawny produkt do dalszego zastosowania. Naszym celem jest też wykorzystywanie ścieków oczyszczonych (szarych) na cele technologiczne oczyszczalni i do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz podlewania terenów zielonych" - dodał P.Hryciów.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 21 października 2022 10:03
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  W Szczecinie trwa Bałtyc…

  Finanse i OZE głównymi tematami dyskusji

  Mazowsze: w Lelis powsta…

  Do inwestycji dołoży samorząd województwa

  Pięknieje zabytkowa Wież…

  Warszawa: Roboty trwają od marca

  Wodociągi Warszawskie i…

  Kampus ogrzewany ciepłem ze ścieków?