Inwestycje

Historyczna inwestycja w Bydgoszczy

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 14 kwietnia 2021 18:34

Historyczna inwestycja w Bydgoszczy

250 mln zł na  przebudowę kanalizacji deszczowej

Ekologiczna inwestycja warta ponad 250 mln zł związana z budową i przebudową kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy wchodzi w decydującą fazę. To największa w historii tego miasta taka inwestycja- informuje tamtejszy Urząd Miasta.

Do tej pory, dzięki bezwykopowym technologiom udało się odnowić 90 km niewydajnych kanałów deszczowych. Kolejnym kluczowym etapem będzie budowa nowych kanałów i zbiorników gospodarujących opady. Projekt realizowany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy zyskał wysokie dofinansowanie unijne i jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w kraju.

Projekt pod nazwą „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Część 1, Część 2, Część 3” to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez miejską spółkę MWIK. Miasto na ten cel pozyskało wysokie dofinansowanie unijne w kwocie powyżej 150 mln zł. Wartość całego zadania to 258 mln zł. Celem bydgoskiej inwestycji jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych, nadmierną ilością wód opadowych i roztopowych. Kompleksowe podejście do uporządkowania kanalizacji deszczowej to zadanie skomplikowane, realizowane w ponad 150 lokalizacjach, niemal w jednym czasie. Zadanie obejmuje przede wszystkim środkową część miasta. To właśnie w Śródmieściu występują największe problemy związane z zalewaniem ulic i podtapianiem budynków.

Rękaw wpuszczony w kanał, czyli nowoczesna technologia zastosowana pod ziemią

Kompleksowe podejście do unowocześnienia systemu kanalizacji polegało w pierwszej kolejności na wyczyszczeniu i renowacji ok. 90 km istniejących kanałów deszczowych, które przez lata uległy znacznej eksploatacji. W tym przypadku stosowana jest metoda bezwykopowa, która oczyszcza kanały z mułu, gruzu i piasku i wprowadza specjalny rękaw, który jest utwardzany na miejscu tzw. CIPP. Taka technologia jest ekonomiczna i w niewielkim stopniu ogranicza ruch na ulicach Bydgoszczy. Ten etap pozwoli na dalsze sprawne korzystanie z miejskiej kanalizacji przez kolejnych 40 lat. Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 76 mln złotych. Planowane zakończenie wszystkich prac związanych z czyszczeniem i renowacją kanałów to czerwiec 2021 r. Aktualnie renowacji poddawane są najbardziej newralgiczne połączenia sieci z rzeką Brdą.

Kolejne wyzwania

Zakres projektu przewiduje także budowę nowych kanałów deszczowych o długości ok. 19 km, w tym 37  zbiorników retencyjnych liniowych oraz budowę 71 zbiorników retencyjnych przepływowych. Ponadto wybudowane zostaną skrzynki rozsączające, 28 oczyszczalni ścieków deszczowych, urządzenia oczyszczające i zagospodarowujące wodę na terenach zielonych oraz urządzenia regulujące prace układu. Ze względu na skomplikowany i wymagający wielu uzgodnień zakres przedsięwzięcia, który jest pionierski w skali kraju, termin zakończenia prac wg harmonogramu Wykonawcy to czerwiec 2022 roku.  W sumie realizowanych będzie 150 zadań budowlanych w różnych lokalizacjach, a każde z nich wymaga odrębnych pozwoleń i uzgodnień, czy opinii. Wykonawca realizujący zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj dysponuje już większością uzgodnień i opinii z miejskich jednostek takich jak ZDMIKP, czy WGK. W 44 przypadkach uzyskał już pozwolenie na budowę.

Do tej pory powstało 150 m nowych kanałów deszczowych, zlokalizowanych w ulicach: Kapitańskiej, Kolbego, Skłodowskiej-Curie. Powstał też 1 zbiornik retencyjny liniowy w ulicy Jaskółczej. Zrealizowano także przebudowy polegające na montażu dławień, zabudowie klap zwrotnych w ulicach: Lenartowicza/Nowa/Sieroca, Nowodworska, Orla.

W trakcie realizacji jest budowa 4 zbiorników retencyjnych liniowych w ulicach: Zygmunta Augusta, Skłodowskiej-Curie, Warmińskiego, Leszczyńskiego, kanału sanitarnego w ulicy Zygmunta Augusta, zbiornika retencyjnego w ulicy Kolbego oraz oczyszczalni ścieków deszczowych przy ul. Bernardyńskiej a także przebudowy polegające na montowaniu dławień, zabudowie klap zwrotnych w ulicach Baczyńskiego, Magdzińskiego/Jana Kazimierza, Zaułek, Długa/Podwale. Prace wodociągowców trwają także w ul. Gdańskiej. W związku z realizowaniem zadania w podanych lokalizacjach możliwe są utrudnienia w ruchu. 

 

Źródło: UM Bydgoszcz

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 14 kwietnia 2021 18:34
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Firma Handlowo-Usługowa …

  Głowice ciśnieniowe, dysze, frezarki, maszyny do mechanicznego i mobilnego czyszcze…

  Dlaczego nie doszło do p…

  Odra płynąca przez Zbiornik Racibórz Dolny wróciła do pierwotnego koryta. Jednak prz…

  Zabezpieczenie się przed…

  PKN ORLEN i Wodociągi Płockie wspólnie przeciw powodzi

  Akcja bezpłatnych badań …

  Inicjatywa ma uświadomić zagrożenia związane z korzystaniem wody ze studni.