Orzecznictwo

Inwestycja, która połączy wodę i kolej

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 20 kwietnia 2021 23:05

Jest zgoda na przebudowę mostu na Regalicy

Inwestycja, która połączy wodę i kolej

Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolenie na przebudowę mostu na Regalicy. Zaakceptowany projekt obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących elementów (poza  przęsłem zwodzonym), budowę nowego mostu oraz modernizację infrastruktury kolejowej.

most na Reglicy

Dotychczasowa nastawnia zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy budynek. Istotnym elementem jest też przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, co ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. Zmieni się też otaczająca infrastruktura m.in. oświetleniowa, drogowa, czy wodociągowa.

 - Bardzo nas cieszy  decyzja Pana Wojewody. To krok w stronę realizacji jednego z największych zadań w historii Wód Polskich w Szczecinie. To inwestycja, która połączy wodę i kolej. Bardzo ważna dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale i istotna z punktu widzenia sprawnej i komfortowej kolei. Zmieniamy obraz infrastrukturalny naszego regionu poprzez takie działania. Tegoroczna akcja lodołamania jasno i wyraźnie pokazała nam, jak potrzebna jest sprawna i dynamiczna możliwość przekraczania kolejnych odcinków Szczecińskiego Węzła Wodnego – mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie, Marek Duklanowski.

Obecny stan mostu kolejowego na Regalicy charakteryzuje się niskim prześwitem pionowym przęsła stałego, co bardzo ogranicza możliwości żeglugi śródlądowej. Jedynie podnoszenie zwodzonego przęsła umożliwia przepływ barek, lodołamaczy i jednostek technicznych. Czynność ta jest jednak pracochłonna i daje zaledwie 12,73 m szerokość szlaku żeglownego pod przęsłem zwodzonym. Przestarzała konstrukcja mostu powoduje też wzajemne ograniczenia pomiędzy przewozami kolejowymi a żeglugą śródlądową. Ruch pociągów musi być zatrzymany na czas otwarcia przęsła zwodzonego mostu, po to aby umożliwić ruch jednostek żeglugi śródlądowej pod mostem. Z kolei ruch barek pod mostem jest zatrzymany na czas, kiedy przęsło mostu jest opuszczone, aby umożliwić wykonywanie przewozów kolejowych. W przypadku transportu kolejowego dodatkowo ograniczeniem rozwoju przewozów jest zbyt mała przepustowość jednotorowego mostu kolejowego. Po zakończeniu prac powstanie nowy, dwutorowy most kolejowy o prześwicie pionowym wynoszącym 6,20 m i szerokości szlaku żeglownego pod mostem wynoszącej 50 m.

 Zadanie jest realizowane w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt współfinansowany jest z środków Banku Światowego oraz z środków Funduszu Unijnego (umowa o dotacje w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF)"). Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Wody Polskie Szczecin

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 20 kwietnia 2021 23:05
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Górnośląskie Wodociągi w…

  Górnośląskie Wodociągi wspierają walkę z COVID

  Gazeta Prawna: „Rankingu…

  I w tym roku, według prowadzonego przez Dziennik Gazetę Prawną  “Ogólnopolskiego ran…

  Zebrali 40 worków śmieci

  Uczniowie sprzątali zbiornik Otmuchów

  Zawrzało na Śląsku - PGW…

  NSZZ „Solidarność” w Katowicach interweniuje u Marka Gróbarczyka