Aktualności od 1 do 10

„Małopolska Deszczówka”

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 1 marca 2021 20:27

Konkurs dla gmin- „Małopolska Deszczówka”

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs dot. „Zasad naboru i realizacji wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi - Małopolska deszczówka”. Nabór wniosków trwa od 1 marca 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

Konkurs zakłada wsparcie dla Gmin w racjonalnym, gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej, gruntów będących własnością Gminy bądź zwiększeniu pojemności retencyjnej istniejących zbiorników wodnych, pełniących funkcję odbiorników wód deszczowych i roztopowych z budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy .

- Postępujące zmiany klimatyczne, a tym samym deficyt najcenniejszego z surowców czyli wody to problem, który ma dziś charakter globalny. Polska jest także w grupie państw, którym grozi jej niedobór. W obliczu tych zjawisk konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami. Realizując program Małopolska deszczówka podejmujemy działania mające na celu optymalne wykorzystanie tego surowca. Na ten cel przeznaczyliśmy z budżetu 450 tys. zł – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Zgromadzona woda deszczowa powinna być wykorzystana w szczególności do: tworzenia tzw. „zielonej infrastruktury” poprzez m.in. rozwój zieleni przyulicznej oraz innych obszarów zielonych;  tworzenia tzw. „błękitnej infrastruktury”, czyli tworzenie ogrodów deszczowych, niecek, rowów przyulicznych;  mycia ulic; podlewania nasadzeń roślin miododajnych, dystrybucji zgromadzonej wody opartej na centrali deszczowej, która pobiera wodę deszczową ze zbiornika i dostarcza do poborów w obiekcie na potrzeby, np. mycia podłóg i sanitariatów.

- Upowszechnianie rozwiązań służących gromadzeniu rezerw wody jest koniecznością, oprócz realnych oszczędności na zużyciu wody wodociągowej przyczyniamy się także do poszanowania cennych zasobów wody pitnej - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Adaptacja do zmian klimatu poprzez wdrażanie działań z zakresu dużej i małej retencji oraz powszechnej mikroretencji jest elementem ograniczającym destabilizacje klimatu. Zakłada się, że powszechne wdrożenie takich działań będzie miało wpływ na zwiększenie retencji glebowej, złagodzenie skutków suszy, ograniczenie ryzyka powodziowego oraz poprawę jakości przestrzeni zamieszkania.

Całe przedsięwzięcie  zostało objęte honorowym patronatem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nabór wniosków trwa od 1 marca 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Rolnictwo/Konkursy/Ogłoszenie naboru Małopolska deszczówka 2021.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Samorząd Województwa Małopolskiego

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 1 marca 2021 20:27
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Oczyszczalnia za ponad 4…

  Jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych niewielkiej gminie Rząśnia

  Chrzanów: Inwestycja w b…

  Automatyzacja na SUWach

  Powodzie miejskie- jak m…

  Narada w sprawie podtopień

  Sosnowiec otrzymał Rów M…

  Gmina Sosnowiec otrzymała od Spółki Restrukturyzacji Kopalń rów odpływowy, będący ob…