Inwestycje

Mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego ulewy już nie straszne

Szymon Różański Dodany dnia: 20 marca 2023 10:13

Zakończyła się budowa czterech polderów, które mają wzmocnić ochronę ponad przed skutkami powodzi wywoływanych przez nawalne ulewy w Ostrowcu Świętokrzyskim i Bodzechowie. Wyregulowano też miejscowe rzeki. Wartość zadania to 14 mln zł.

Stworzenie systemu ochrony przeciwpowodziowej to inwestycja ważna w skali województwa całego świętokrzyskiego- podkreśla inwestor, czyli Wody Polskie. Dzięki wykonanym pracom możliwe będzie przejęcie i zretencjonowanie nadmiaru spływu wód wywołanego deszczami nawalnymi, nastąpi także poprawa spływu wód powodziowych rzeki Modły i dopływu spod Mychowa. W ramach zadanie powstały 4 suche zbiorniki retencyjne, z przegrodami piętrzącymi wyposażonymi w spusty denne. Zadaniem tych zbiorników jest przejęcie w całości i zretencjonowanie odpływów wywołanych deszczami nawalnymi. Zbiorniki numer 1 i 2 usytuowane są w miejscowości Mychów Kolonia. Zbiornik numer 3 w miejscowości Mychów, a zbiornik numer 4 w miejscowości Szwarszowice. Oprócz tego przeprowadzono regulację koryta rzeki Modła w km 8+666 – 8+871 na dł. 205 m, obejmującej odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp, w miejscowości Mychów Kolonia. To samo wykonano na  Dopływie spod Mychowa w km 0+000 – 0+084 na długości 84 m, obejmując odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp w miejscowości Mychów Kolonia.  Przebudowano również  dwa przepusty na rzece Modła w km 7+918  i w km 8+837 w miejscowości Mychów Kolonia.

Wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej” wyniosła ponad 14 mln zł. 85% tej kwoty zostało pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Wody Polskie

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 20 marca 2023 10:13
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Zarządzanie infrastruktu…

  Wodociągi Kościańskie-budują wodociąg strategiczny

  Budują lokalną oczyszcza…

  Inwestycja Gminnych Wodociągów i Kanalizacji w Skarszewie

  Branża szuka oszczędnośc…

  Branża szuka oszczędności - receptą fotowoltaika?

  W roku 2022 minęło równo…

  Historia, którą warto znać - 100 lecie prawa wodnego