Działalność bieżąca

Nowe taryfy po korekcie

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 23 listopada 2021 15:58

Nowe taryfy po korekcie

W Rzeszowie drożej za wodę i ścieki

Dyrektor RZGW w Rzeszowie w dniu 17-11-2021 r. zatwierdził taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Rzeszowa. W procesie analizy wniosku taryfowego przedłożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, wzrost stawek za wodę i ścieki został finalnie ograniczony do 9% .

Pierwotny wniosek taryfowy przedstawiony w styczniu br. przez MPWiK Rzeszów zakładał podwyżki cen wody dla niemal 200 tys. mieszkańców na poziomie ok. 16% - tj. z obowiązujących cen  4,35 zł/m3 (netto) do 5,06 zł/m3 w trzecim roku obowiązywania taryfy, oraz cen ścieków na poziomie ok. 11% - tj.  z obowiązujących 4,45 zł/m3 do 4,93 zł/m3. 

- Ze względu na znaczący wzrost cen i brak szczegółowego uzasadnienia co do wykazanych kosztów inwestycyjnych, oraz pozostałych zaplanowanych kosztów, jakie uzasadniałyby znaczącą podwyżkę, organ Wód Polskich wydał decyzję odmowną- wyjaśnia RZGW w Rzeszowie.

W trakcie ponownej weryfikacji wniosku, we wrześniu br. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wezwał spółkę  o przedłożenie szczegółowych informacji i wyjaśnień m.in. w zakresie wysokości podatków i wydatków inwestycyjnych.

Po analizie przedstawionych wyjaśnień, Dyrektor RZGW w dniu 17.11.2021 r. zatwierdził nową taryfę dla miasta Rzeszowa. I tak - w kolejnych trzech latach obowiązywania taryfy, woda kosztować będzie 4,60, 4,72 i 4,76 zł/m3 netto, a wzrost ceny wody w ciągu trzech lat wyniesie 41 groszy m3 w stosunku do obowiązującej ceny, natomiast koszt odprowadzania ścieków wyniesie w kolejnych latach 4,68, 4,80 i 4,87 zł/m3 netto, czyli zatwierdzony wzrost ceny ścieków w trzech latach obowiązywania nowej taryfy wyniesie 42 grosze za 1 m3.

Sumarycznie, miesięczny wzrost kosztów dla 4 osobowej rodziny w I roku obowiązywania taryfy będzie wynosiło około 6,30 zł brutto za wodę i ścieki.

Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 23 listopada 2021 15:58
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Górnośląskie Wodociągi w…

  Górnośląskie Wodociągi wspierają walkę z COVID

  Powodzie miejskie- jak m…

  Narada w sprawie podtopień

  11 listopada

  Narodowe Święto Niepodległości

  Warto wiedzieć, żeby uni…

  Chroń instalację wodną przed mrozem