Uzdatnianie i dystrybucja wody

Pięknieje zabytkowa Wieża Ciśnień

Szymon Różański Dodany dnia: 2 sierpnia 2022 10:02

Od marca tego roku trwa renowacja zabytkowej Wieży Ciśnień. Ten 40-metrowy, wybudowany w końcu XIX w. obiekt górujący nad Stacją Filtrów obecnie pokryty jest siatką rusztowań. Prace prowadzone są zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budowli.

Jakie roboty już wykonano od tego czasu? PO pierwsze drzwi wejściowe zostały poddane konserwacji. Naprawiono pęknięcia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, a elementy wykonane z piaskowca zostały oczyszczone i poddane niezbędnym zabiegom konserwatorskim. Nowy blask zyska także znajdująca się wewnątrz klatka schodowa.  Obecnie stopnie są odrestaurowane już w 70 procentach.

„Prace nie należą do najłatwiejszych; samo postawienie rusztowania wewnętrznego pomiędzy kominem, rurami i konstrukcją schodów było wyzwaniem. Co więcej, wieża jest obiektem zabytkowym, dlatego potrzeba sporej precyzji, aby podczas prac nie naruszyć oryginalnych cegieł”- informują Stołeczne Wodociągi, które nadzoruje przebieg robót.

Bieżące prace skupiają się głównie wokół instalacji elektrycznych wewnątrz wieży. Wymianie ulegną także obróbki blacharskie, posadzka wieży zyska izolację i wtedy będzie można zdemontować rusztowanie wewnętrzne.

Wieża jest obiektem wyjątkowym, dlatego wszystkie prace są wykonywane w oparciu o Projekt Budowlano-Wykonawczy Remontu Wieży Ciśnień, zawierający Program Prac Konserwatorskich szczegółowo uzgodniony z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. Rozpoczęcie remontu poprzedziło wykonanie szczegółowej ekspertyzy dotyczącej stanu wieży i ocenie, które elementy wymagają renowacji.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: MPWiK Warszawa

Fot. Patryk Składowski

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 2 sierpnia 2022 10:02
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  IGWP otwiera specjalne k…

  IGWP otwiera specjalne konto bankowe

  Górnośląskie Wodociągi w…

  GPW SA przekazało darowiznę w wysokości trzystu tysięcy złotych na walkę z pandemią …

  NCBR: Oczyszczalnia prz…

  A gdyby tak ścieki były zasobem, a nie problemem?

  Remont pompowni w Płokach

  Oszcześdności wynoszą 50%wcześniejszych wydatków