Laboratorium Opłaty środowiskowe Odpady

Płock: grube miliony w „bezpieczeństwo wodne”

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 listopada 2020 16:48

Płock: grube miliony w „bezpieczeństwo wodne”

Modernizacja stacji uzdatniania coraz bliżej

Nawet 80 mln złotych może kosztować modernizacja głównej stacji uzdatniania wody dla miasta Płocka. Na razie spółka Wodociągi Płockie przygotowują się do budowy nowych ujęć wody oraz przebudowy głównego ujęcia wody wiślanej, które zasila miejskie wodociągi. Wszystko w ramach programu pn.  „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka”, który jest rozpisany na lata 2017-2026.

W ramach tego programu  najpierw, przy współudziale środków unijnych, zostanie przebudowane główne ujęcie wody wiślanej „Grabówka” wraz z  dwoma rurociągami  wody surowej  DN 500, co ma  zapewnić bezpieczny i pewny transport wody do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej. Koszt modernizacji to ok. 11 mln zł. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody Spółka w swoich planach inwestycyjnych stawia na dywersyfikację źródeł poboru wody, budując obok sześciu istniejących (zlokalizowanych w miejscowości Borowiczki-Pieńki i na terenie SUW „Górna”), trzy nowe studnie trzeciorzędowo-kredowe; w tym  studnia K6  na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Górna” (2020-2021) oraz planowane na lata 2021-2023 studnie K7 i K8 w Borowiczkach-Pieńkach. Zróżnicowanie źródeł pozyskania wody to priorytet z uwagi na bezpieczeństwo i ciągłość dostaw, szczególnie w sytuacjach zagrożenia czystości wód i w kontekście dramatycznie kurczących się zasobów wody słodkiej.

Wodociągi Płockie eksploatują dwie stacje uzdatniania wody, przy czym ta główna przy ul. Górnej ma ok. 98 % – udział w ilości produkowanej wody. Pozostały 2% – udział w produkcji jest realizowany w Stacji Uzdatniania Wody „Góry”.  W ramach omawianego na konferencji programu, Spółka podpisała w lipcu  b.r. umowę z wykonawcą na roboty budowlane dla zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry”. Zakres prac,  przewidzianych do realizacji do końca września 2021 r., obejmuje budowę zbiornika wody surowej i uzdatnionej oraz budowę budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z układem technologicznym w oparciu o dwustopniową filtrację ciśnieniową. Wartość kontraktu to ponad  7 mln zł.  Inwestycja ta ma szczególnie istotne znaczenie dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta, osiedli Gór i Ciechomic. Jej celem jest zapewnienie niezawodnych dostaw wody – podawanych w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim do potrzeb ciśnieniem dla intensywnie rozwijającej się na tym terenie zabudowy jednorodzinnej. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zmodernizowana stacja będzie stanowiła dodatkowe źródło uzdatnionej wody i wsparcie dla głównej produkcji na stacji przy ul. Górnej.

Pierwszym krokiem w kierunku modernizacji głównego centrum produkcji wody, znajdującego się  przy ul. Górnej, była budowa stacji badawczej w celu wyznaczenia najbardziej efektywnej technologii uzdatniania wody. Ponadto przeprowadzono badania technologiczne oraz zmodernizowano układ dezynfekcji wody dla Stacji i Pompownię wody II°.

W sierpniu 2020 r. została przedstawiona koncepcja programowo-przestrzenna i analiza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych. Opracowanie zapewnia bezpieczeństwo pod względem stabilności pracy stacji, jak i późniejszych kosztów eksploatacji, opierając się na budowie całkowicie nowych obiektów technologicznych z wykorzystaniem jedynie niezbędnych elementów istniejącej infrastruktury (np. zbiorników wody czystej, chlorowni i pompowni II stopnia).

Aktualnie Spółka zamierza opracować dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami,  dzięki której będzie możliwe przeprowadzenie docelowej przebudowy głównej stacji uzdatniania w Płocku.

Przebudowa  obiektu modernizowanego 25 lat temu, przewidziana jest na lata 2024-2026. Wydatki na roboty budowlane szacowane są na poziomie ok. 80 mln zł.

Opr. MS

Źródło: Wodociągi Płockie

 

#inwestycje

#uzdatnianie

#wodazkranu

#Płock

#

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 listopada 2020 16:48
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Polska w strefie czerwon…

  Branża przywraca a obostrzenia dla klientów Praktycznie większość spółek wodociągow…

  Historyczna inwestycja w…

  40.000 ton betonu natryskowego na budowę tunelu ściekowego Thames Tadeway w Londynie…

  Nowa prasa ślimakowa do…

  Prasa ślimakowa w pełni zautomatyzowana !

  Woda z kranu jak z butel…

  Mieszkańcy Wrocławia mogą bez obaw pić wodę z kranu bez przegotowania. Wszystko dzi…