Aktualności od 1 do 10

Wodą z Warty zasilą wyschniętą Wiercicę

Szymon Różański Dodany dnia: 22 lutego 2021 21:45

Ważna inwestycja dla Wielopolski bliżej realizacji

Wodą z Warty zasilą wyschniętą Wiercicę

Przygotowana już została dokumentacja geodezyjna, której celem było ustalenie przebiegu trasy rurociągu sprowadzającego wodę z Warty do dopływu spod Dzieraw, skąd woda grawitacyjnie będzie spływała do rzeki Wiercicy, obecnie wysuszonej.

Gminy Kramsk i Koło oraz  ZE PAK S.A. wspólnie z Wodami Polskimi zrealizują projekt przerzutu wód z Warty do rzeki Wiercicy, który pozwoli odtworzyć przepływ w tej rzece oraz przyspieszy napełnianie odkrywki Drzewce po jej zamknięciu. List intencyjny zakładający współfinansowanie tych prac podpisano w dniu 10 listopada 2020 r. w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Kole. Przerzut grawitacyjny uzależniony jest też od stanu wód w Warcie, ponieważ jego uruchomienie wymaga stanów zbliżonych co najmniej do średnich.

W najbliższym czasie planowany jest wykup gruntów oraz przygotowanie dokumentacji projektowej. Na lata 2021-2022 przewidziane są roboty budowlano-montażowe. Odrestaurowanych zostanie również kilkanaście obiektów hydrotechnicznych na Warcicy i jej dopływach.

Szacunkowa wielkość retencji pozyskanej dzięki realizacji tego zadania wyniesie ponad 30 mln m3. Odbudowane zostaną także zasoby wód podziemnych w okolicy. Dodatkowo należy wskazać, że jest to działanie przeciwpowodziowe. W momencie, gdy w Warcie odnotowane zostaną bardzo wysokie stany wody, zawsze będzie istniała możliwość przerzutu części tych wód do zlewni Wiercicy, co pozwoli m.in. zredukować przepływ w środkowym i dolnym odcinku Warty.

Całkowity koszt wykonania inwestycji szacowany jest na 1 mln 525 tys. zł, w tym wkład samorządów i ZE PAK S.A. wyniesie 450 tys. zł.

Rzeka Wiercica, zwana również Warcicą, stanowi prawostronny dopływ rzeki Warty w jej środkowym odcinku. Przepływa przez starostwa: kolskie i konińskie. Jej zlewnia, obejmująca obszar 114 km2, jest całkowicie przesuszona. Odpływ jednostkowy, który obrazuje hydrologię obszaru, wynosi tutaj q = 0 l/s*km2. Wpływ na taki stan mają przede wszystkim niekorzystne warunki meteorologiczne – wysokie parowanie potencjalne, które regularnie w ostatnich latach przekracza 700 mm/rok i niskie opady na poziomie 450-550 mm/rok. Dodatkowym czynnikiem, warunkującym sytuację hydrologiczną na tym terenie, jest działalność górnicza, w tym przypadku odwodnienia pobliskiej odkrywki Drzewce.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Wody Polskie

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 22 lutego 2021 21:45
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Rusza proces Burmistrza …

  Zarzuty wyrządzenia spółce wodociągowej z Biskupca szkody w wielkich rozmiarach

  Kawa z ekspertem: ochron…

  Dylematy branży w pandemicznej rzeczywistości

  Włoszczowa: Będzie kanal…

  Włoszczowa: Będzie kanalizacja na Tartaku