inwestycje

Regulacja rzeki Modły

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 17 maja 2021 19:37

Regulacja rzeki Modły

Ostrowiec Świętokrzyski zyska większą ochronę przeciwpowodziową

11 maja w Świrnej nad Modłą Dyrektor RZGW w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podpisali umowę na dofinansowanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego m. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów.

Wszystko to  w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej.

Zadanie to ma  na celu zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe miasta Ostrowiec Świętokrzyski i gminy Bodzechów, przejęcie i zretencjonowanie nadmiaru spływu wód wywołanego deszczami nawalnymi, poprawę zdolności przepustowej Modły i dopływu spod Mychowa oraz podwyższenie lewego wału rzeki Modły (w km 0+012-0+328), a także przywrócenie sprawności technicznej przepustów. Działania pozwolą ochronić przed powodzią ok. 2.000 mieszkańców miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski i gminy Bodzechów. Zadanie obejmuje budowę 4 suchych zbiorników retencyjnych z przegrodami piętrzącymi, odmulenie, pogłębienie rzeki Modły oraz ubezpieczenie jej skarp, przebudowę dwóch przepustów na Modle (w m. Mychów Kolonia), podwyższenie lewego wału Modły na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

W październiku w 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane poprzez wytyczenie obiektów w terenie oraz wycinkę drzew w miejscach planowanych do wykonania przegród nr 1 i nr 2. Roboty zgłoszono do Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Rozpoczęcie zasadniczych robót planowane jest w trzecim kwartale 2021 r. po podpisaniu umowy na dofinansowanie. Zadanie planowane jest do wykonania w latach 2021-2022.

Zadanie będzie zrealizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a jego wartość to 18.530.000 PLN. Natomiast w latach 2018-2020 na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego wypłacono lub złożono do depozytu sądowego odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycję na kwotę ok. 580.000 PLN.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Wody Polskie

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 17 maja 2021 19:37
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Nielegalny zrzut pod oki…

  Ścieki w Zatoce Puckiej

  Mgiełka z wody dla ochło…

  Saur Neptun Gdańsk

  Opole: Prokurator stawia…

  Zarzuty niegospodarności dla dwojga członków zarządu WiK w Opolu

  Wodociągi Kieleckie w el…

  Pieniądze mają już „w kieszeni”