inwestycje

Rząd przyjął specustawę o elektrowniach szczytowo-pompowych

Marcin Simiński Dodany dnia: 5 marca 2023 19:34

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Specustawa ma usprawnić i przyspieszyć realizację i rozbudowę elektrowni.

Rozwiązanie to, jak zapewnia Ministerstwo Środowiska i Klimatu,  zapewni szybszą ich realizację, a tym samym poprawę bezpieczeństwa energetycznego, poprzez istotne zwiększenie możliwości magazynowania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym. Inwestycja dotycząca elektrowni szczytowo-pompowej będzie inwestycją celu publicznego. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej będzie wydawał wojewoda w ciągu miesiąca od złożenia wniosku przez inwestora. Wniosek będzie zawierał szczegółowe informacje i dane, a także będą do niego załączone opinie, m.in. związane z określeniem granic terenu objętego wnioskiem. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowej stanowić będzie podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Elektrownie szczytowo-pompowe pełnią ważną rolę w utrzymaniu parametrów jakościowych energii elektrycznej w skali kraju przy wzroście udziału OZE. Ponadto, magazyny energii elektrycznej mają szczególne znaczenie w przypadku bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i konieczności szybkiego dostarczenia mocy do systemów energetycznych.

Ocenia się, że w Polsce mogłoby powstać sześć elektrowni szczytowo-pompowych. Jedną z pierwszych może być inwestycja w Młotach, w gminie Bystrzyca Kłodzka.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc w połowie marca.

Redaktor Wodociągowiec

Fot. Energa. Elektrownia szczytowo-pompowa Żydowo

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Marcin Simiński Dodany dnia: 5 marca 2023 19:34
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Powstanie Warszawskie – …

  Wodociągowcy też narażali życie

  Ceny wody i ścieków rosną

  94 % propozycji zakłada podwyżki opłat za wodę i ścieki

  Jak w łatwy sposób zagos…

  Drzewo zamiast zadaszenia i ogród deszczowy zamiast kanału

  Przedwiośnie - obecna sy…

  Temperatury w normie