Inwestycje

Uroczyste zakończenie nowatorskiego projektu

ŁUKASZ TOMKÓW Dodany dnia: 3 października 2023 20:40

Oficjalne zakończenie realizacji nowatorskiego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” oraz uroczyste otwarcie innowacyjnej inwestycji w siedzibie jarocińskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Cielczy, miało miejsce 29 września br.. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 286 611 826,12 zł.

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy, która obsługuje całą aglomerację Jarocin, objęła wszystkie procesy technologiczne oczyszczania ścieków i wprowadziła zarazem najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne, energetyczne i biologiczne.  Z osadów będzie odzyskiwany biogaz, który posłuży jako surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a w innowacyjnej instalacji do odzysku fosforu z wód poosadowych będzie powstawał granulat (fosforawit) przeznaczony do nawożenia terenów zielonych.

– Jestem przekonany, że uruchomienie  innowacyjnej w skali kraju, tym samym jedynej w Polsce instalacji do odzysku biogenów w celu ich ponownego wykorzystania, oraz zmodernizowanie tych istniejących, w odczuwalny i pozytywny sposób wpłynie na poziom i jakość życia mieszkańców Jarocina oraz bezpieczeństwo ekologiczne regionu. Projekt zrealizowany w Jarocinie przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przedsięwzięciem pionierskim, jedną z czterech instalacji w Europie.  Efektem ekologicznym i społecznym projektu będzie nie tylko krystalicznie czysta woda w jarocińskich kranach i racjonalna gospodarka jej zasobami, lecz także odzyskiwanie surowców z osadów ściekowych oraz inne korzyści dla środowiska naturalnego. – mówi Artur Michalski, wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

Odzysk energii zapewni 60-procentowe pokrycie zapotrzebowania Spółki na energię elektryczną i 100-procentowe na energię cieplną. Ponadto poprzez unowocześnienie i rozbudowę ciągu przetwarzania osadów ściekowych w zakresie m.in. hydrolizy termicznej i zawansowanej fermentacji metanowej produkowany będzie organiczny nawóz mineralny – mineralwit.  W ramach projektu wybudowano stację uzdatniania wody w Stefanowie z technologią odwróconej osmozy zapewniającą dostawy wody o lepszych parametrach jakościowych, wdrożono system inteligentnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Beneficjent w ramach inwestycji przebudował kanalizację sanitarną na terenie Jarocina, w tym przeprowadził przebudowę przestarzałej kanalizacji ogólnospławnej (na osiedlu Kopernika i w zabytkowym centrum Jarocina) i jej rozdział na kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków i deszczową z systemem podczyszczania przed odprowadzeniem do odbiornika. W ramach inwestycji zrewitalizowano centrum Jarocina, gdzie zastosowano m.in. pod płytą rynku zbiorniki retencjonujące wodę opadową. Zredukowano też straty wody poprzez przebudowę sieci wodociągowej.

Na modernizację oczyszczalni Cielczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił pożyczki w kwocie 60 158 053,00 zł, a także dotacji z UE w ramach POIiŚ w kwocie 141 498 925,84 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 286 611 826,12 zł.

 

Źródło: NFOŚiGW/gov.pl

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

ŁUKASZ TOMKÓW Dodany dnia: 3 października 2023 20:40
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  WIOŚ w Zielonej Górze: W…

  Skutki pożaru w Przylepie mogą być katastrofalne

  Mała gmina, wielka inwes…

  W Rzeczniowie mają nową oczyszczalnię

  Lodołamacze w gotowości

  Nowoczesne jednostki Wód Polskich są już gotowe do akcji lodołamania.

  Pięknieje zabytkowa Wież…

  Warszawa: Roboty trwają od marca