Pozostałe

W odpowiedzi na miażdżące wyniki raportu

Marcin Simiński Dodany dnia: 14 maja 2023 20:24

Na terenie PGK w Krasnymstawie powstanie modelowa stacja zlewna, która będzie spełniać wszystkie możliwe wskaźniki środowiskowe. To efekt badania jaki na temat stanu tych urządzeń w Polsce niedawno przeprowadziła firma Ścieki Polskie we współpracy z Bakiem Gospodarstwa Krajowego.

W badaniu wzięły udział 383 stacje zlewne. Badanie polegało na przeprowadzeniu szczegółowej analizy stanu techniki oraz zaawansowania technologicznego stacji zlewnych w Polsce. Stacje zlewne to instalacje, które są zlokalizowane przy kolektorze sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalni ścieków. Służą do przyjmowania nieczystości ciekłych, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi.

Aż 89,2 proc. zlewni nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które określa m.in. zasady potwierdzania zrzutu nieczystości. To wynik pierwszego w Polsce badania stanu techniki stacji zlewnych- wynika z raportu. Wiele zgłoszonych obiektów nie spełniała kluczowych wskaźników środowiskowych oraz założeń obowiązujących aktów prawnych.

Aż 45,2 proc. z przebadanych kontenerowych stacji nie ma wyposażenia, które służy do separowania zanieczyszczeń stałych. Tylko nieco lepiej wygląda pomiar objętości przyjmowanych ścieków i zachowanie hermetyczności zrzutu. 12,4 proc. stacji nie prowadzi pomiaru objętości, ponieważ nie ma przepływomierza, a 13,7 proc. rejestruje przypadki nieszczelności na ciągu technologicznym.

Dużo gorzej wypada kwestia ewidencjonowania i opisu ścieków trafiających do stacji. Z raportu wynika, że aż 89,2 proc. wszystkich przebadanych stacji zlewnych nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie poprawnego potwierdzania każdorazowego zrzutu nieczystości na stacji zlewnej. Stacje zlewne w 14,6 proc. w ogóle nie przekazują przewoźnikom potwierdzenia zrzutu. Te, które spełniają ten obowiązek, jedynie w 12,6% robią to poprawnie - czyli uwzględniają wszystkie informacje wskazane we wzorze z rozporządzenia.

To pierwsze tego typu badanie zrealizowane na terenie naszego kraju, będące efektem współpracy firmy Ścieki Polskie z polskim bankiem rozwoju BGK – pomysłodawcą idei 3W - oraz Instytutem Edukacji Środowiskowej.

Wojciech Witowski, CEO firmy Ścieki Polskie: – Ponad 10,5 milionów Polaków nie ma podłączenia do kanalizacji a wytwarzane przez nich ścieki tylko w 7-8 proc. trafiają do oczyszczalni. Skala ściekowego problemu w Polsce jest ogromna, a według naszej wiedzy to właśnie stacje zlewne pełnią istotną rolę w monitorowaniu i uszczelnieniu obiegu nieczystości na obszarach nieskanalizowanych. Trafiające do nich ścieki powinny być w odpowiedni sposób zewidencjonowane i opisane, zgodnie z wymaganiami prawodawstwa krajowego oraz unijnych regulacji.

Po analizie zgłoszeń podjęto decyzję, że modelowej modernizacji zostanie poddana zlewnia, która należy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie (woj. lubelskie). Czynnikami kluczowymi przy wyborze był duży wolumen przyjmowanych ścieków oraz ogólny stan techniczny obiektu, co zostało potwierdzone podczas wizji lokalnej przeprowadzonej 25 kwietnia 2023 roku.

– W modelowej stacji zlewnej zastosujemy rozwiązanie informatyczne zlewnia.online, które zapewnia ciągły monitoring obiegu ścieków dowożonych do punktu zlewnego, lokalizowanie miejsc ich pochodzenia oraz automatyczne przesyłanie danych do odpowiednich jednostek gminnych. Dzięki niemu pracownicy oczyszczalni otrzymują na bieżąco szczegółowe informacje o wszystkich dokonanych zrzutach. Kontrola ilości i jakości ścieków dowożonych, a także ewidencjonowanie wszystkich zbiorników zlokalizowanych w obrębie gminy, czyli pełna transparentność obiegu nieczystości, wpływa na uszczelnienie systemu ściekowego i zahamowanie zanieczyszczenia środowiska, na czym zależy nam najbardziej- zapowiada Wojciech Witowski, CEO Ścieki Polskie.

Marcin Simiński

Źródło: BGK/Ścieki Polskie

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Marcin Simiński Dodany dnia: 14 maja 2023 20:24
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Firma STRABAG wybuduje s…

  Syfon pod Nogatem

  Ł.Brzózka rozpoczął prac…

  Wodociągi Chrzanowskie: nowy prezes juz pracuje

  Wieści prosto z Ukrainy …

  Wieści prosto z Ukrainy - Infrastruktura Krytyczna

  Rzeszów: olbrzymi zbiorn…

  Cóż za inwestycja - największa aluminiowa kopuła w Polsce!