Oczyszczanie ścieków

W ramach otwarcia - dzień otwarty

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 13 marca 2023 08:47

Zakończono przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ustce – poinformowała tamtejsza spółka wodociągowa. Koszt inwestycji to przeszło 27 mln zł.

Tym samym, jak informuje spółka ,,Wodociągi Ustka”, zakończyła się realizacja projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”, który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 14 559 378,08 złotych, a w artość kontraktu wyniosła ponad 26,7 mln złotych.

„Głównym zadaniem w ramach projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków w Ustce. Zadanie zrealizowano na podstawie kontraktu z firmą Ata - Technik z siedzibą w Budzyniu”- piszą Wodociągi Ustka.

W październiku 2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu oczyszczalni ścieków. Ponadto, w ramach projektu prowadzony był nadzór inwestorski nad zadaniem związanym z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków, zakupiono koparko--ładowarkę, prowadzono działania informacyjno-promocyjne.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury technicznej w aglomeracji Ustka. Ważnym aspektem przestrzennym jest wpływ realizacji inwestycji na poprawę atrakcyjności krajobrazowej, istniejących w tym obszarze rzek. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój oczyszczalni ścieków w Ustce w kierunku podniesienia samowystarczalności energetycznej.

W dniu 22 marca o godzinie 1130 spółka organizuje Dzień otwarty, podczas którego będzie miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Wodociągi Ustka

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 13 marca 2023 08:47
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Bogatyńskie Wodociągi i …

  Prezes Roman Konopski odpowiada

  Warto wiedzieć, żeby uni…

  Chroń instalację wodną przed mrozem

  Środa Wlkp: Mural na 110…

  Środa Wlkp: Mural na 110 urodziny

  Cyfryzacja procesów prze…

  O rozwiązaniach informatycznych wspierających pracę zdalną w przedsiębiorstwach wod-…