Pozostałe

Ważne dla wprowadzających ścieki do wód lub ziemi

Szymon Różański Dodany dnia: 19 stycznia 2024 11:05

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy  ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry, zgodnie z którymi zakłady wprowadzające ścieki do wód lub ziemi, są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwoleń wodnoprawnych.

Chodzi oczywiście o zgodę na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przez uzupełnienie ich warunków w zakresie wprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej.

Wnioski należy złożyć, do organów właściwych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, którymi są właściwe organy Wód Polskich, w terminie do dnia 1 lipca 2024 r.

Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, wydane przed dniem 1 stycznia 2024 r.,  wygasają bez odszkodowania, po upływie okresu, na jaki zostały wydane, jednak nie później niż do dnia 1 stycznia 2026 r., jeżeli nie zostały zmienione zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o rewitalizacji rzeki Odry.

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 19 stycznia 2024 11:05
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Powstaje Wrompa, czyli …

  Wrocław: do ogrzania mieszkań wykorzystają ścieki

  Ponad 13 mln zł na inwes…

  MPECWiK zdradziła swoje plany

  Kraków: jeśli dzień dzie…

  Dzień dziecka z Wodociągami Miasta Krakowa

  Zmiany personalne we wła…

  Krzysztof Woś pełniącym obowiązki Prezesa PGW Wody Polskie