Inne

Wodociągi Chrzanowskie - OZE zwraca się z nawiązką

Szymon Różański Dodany dnia: 7 maja 2023 20:16

Wodociągi Chrzanowskie nie ustają w inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE), a to  zaczyna zwracać się nawet z nawiązką. Od maja br. własna produkcja zielonej energii pokrywa ponad 90% zapotrzebowania energetycznego Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie – informuje Spółka.

A to o tyle istotne, że obiekt ten  jest największym i najbardziej energochłonnym obiektem przedsiębiorstwa- podkreśla Spółka. Osiągnięcie poziomu samowystarczalności energetycznej GOŚ w Chrzanowie jest możliwe dzięki uruchomionej w 2018 roku nowoczesnej instalacji spalania biogazu, gdzie w kogeneratorach produkuje się energię cieplną i elektryczną. W 2021 roku uruchomiono też baterię fotowoltaiczną o mocy 49,14 kW. O wszystkich tych inwestycjach pisaliśmy na naszym portalu. Dzięki tym inwestycjom już w ubiegłym roku na terenie oczyszczalni wyprodukowano 1.3 MWh energii, co stanowiło 70% zapotrzebowania na prąd całego obiektu i całkowicie pokrywa jego potrzeby w zakresie energii cieplnej na cele technologiczne i ogrzewania pomieszczeń.

Jak informują Wodociągi Chrzanowskie, na łączne zużycie energii elektrycznej we wszystkich obiektach przedsiębiorstwa w 2022 r. w wysokości 7 328 MWh ilość energii wytworzonej z biogazu oraz baterii fotowoltaicznych wyniosła razem 1 390 MWh, co stanowiło 17,7% całkowitego zapotrzebowania spółki na energię elektryczną. Spółka nie zamierza jednak na tym poprzestać. Zrealizowane są kolejne inwestycje, dzięki którym wodociągi przechodzą naprawdę imponującą zieloną rewolucję.

– W kwietniu tego roku zakończyliśmy prace modernizacyjne na rozdzielniach średniego napięcia GOŚ Chrzanów oraz Stacji Uzdatniania Wody „Żelatowa”. Miały one na celu wykorzystanie kabla łączącego oba obiekty do zasilania „Żelatowej” energią elektryczną wytworzoną w źródłach odnawialnych na terenie oczyszczalni ścieków. Te działania przyczyniły się do zapewnienia całkowitej autokonsumpcji produkowanej u nas własnej energii – informuje prezes Łukasz Brzózka i dodaje: – Obecnie w GOŚ w Chrzanowie trwają prace rozruchowe nowego, trzeciego agregatu kogeneracyjnego na biogaz o mocy 100kW, a także oddano do użytku drugą instalację fotowoltaiczną o mocy 49,14kW. W efekcie zapewnia to nie tylko samowystarczalność energetyczną oczyszczalni, ale pozwala już teraz na zautomatyzowane przesyłanie nadwyżek energii do SUW „Żelatowa”.

Spółka przypomina,  że jeszcze pod koniec grudnia 2022r. oddano do użytku baterię fotowoltaiczną na budynku biurowym w Chrzanowie  o mocy 19,6 kW. Wytwarzana przez instalację PV energia elektryczna pozwala tutaj na redukcję o 28% ilości kupowanego prądu. Natomiast w tym roku oddano również do użytku nowe instalacje fotowoltaiczne na obiektach Oczyszczalni Ścieków w Trzebini Sierszy (moc 49,8 kWp), hydroforni na Osiedlu Widokowym w Trzebini (moc 8,4 kWp) oraz w pompowni na ujęciu wody w Płokach (moc 6 kWp). Ponadto na powierzchni jednego z wyłączonych dotąd z użytkowania zbiorników osadowych na terenie SUW Trzebionka trwa obecnie końcowa faza budowy nowatorskiej pływającej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 82 kW – pierwszej tego typu w Wodociągach Chrzanowskich i jednej z zaledwie kilku w całym kraju. Instalacja dostarczy energię elektryczną dla wydziałów technicznych i zaplecza magazynowego bazy w Trzebionce, co pozwoli ograniczyć tu o 20% ilość jej zakupu.

W tegorocznych planach wodociągi mają jeszcze montaż instalacji PV o mocy 14,25kW na budowanym właśnie obiekcie ujęcia wody w Czyżówce. Szacuje się, że Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację PV pozwoli na redukcję o 30% ilość energii kupowanej na potrzeby nowego ujęcia.

Wodociągi Chrzanowskie przewidują, że latem tego roku suma mocy z zainstalowanych źródeł OZE pozwoli na samodzielne pokrycie 1/5 rocznego zapotrzebowania na energię całego przedsiębiorstwa.

 

Źródło: Wodociągi Chrzanowskie.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 7 maja 2023 20:16
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Zebrali 40 worków śmieci

  Uczniowie sprzątali zbiornik Otmuchów

  Świebodzin: montują zbio…

  Instalacja kogeneracyjna niedługo wzbogadzi proces technologiczny

  Działania dla klimatu

  Dofinansowanie w budowę i przebudowę infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracjach

  18 mln zł z rezerwy prze…

  Będzie bezpieczniej na Środkowej Wiśle