Działalność bieżąca

Wody Polskie doszły do porozumienia z Wodociągowcami, czy nie doszły?

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 9 sierpnia 2022 08:05

Trwa zamieszanie w sprawie wznowienia procesu weryfikacji taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, wnioski branży wodociągowo – kanalizacyjnej okazały się na tyle mocne, że od najbliższego miesiąca rozpocząć miał się ponowny proces ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków!  

Niestety już dzisiaj (we wtorek) komunikat w tej sprawie opublikowało także PGW Wody Polskie, w której informacje te zostały... zdementowane...

Przypomnijmy, od wielu miesięcy trwała batalia o uznanie przez Wody Polskie wniosków taryfowych dotyczących wzrostu stawek opłat za wodę i ścieki przedsiębiorstw, które wskutek drastycznych podwyżek cen energii elektrycznej, gazu, paliw, materiałów eksploatacyjnych, a w ostatnim okresie także galopującej inflacji i wzrostu stóp procentowych, nie mogąc pokryć bieżących wydatków z uzyskiwanych przychodów.

W tych działaniach branżowe przedsiębiorstwa czynnie wsparła Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", której przedstawiciele odbyli szereg spotkań i rozmów ws. uruchomienia nowego procesu weryfikacji i zatwierdzania taryf przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw tej branży.

Z poniedziałkowego komunikatu prasowego IGWP wynikało, iż podczas spotkania Prezesa Zarządu Wód Polskich, Pana Przemysława Dacy i Wiceprezesa Zarządu, Pana Pawła Rusieckiego z Prezesem Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Panem Krzysztofem Dąbrowskim strony doszły ostatecznie do długo oczekiwanego konsensusu.

Podczas spotkania strony zadeklarować miały, że chcą, aby nowy proces taryfikacji przebiegł jak najszybciej.

Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem, w wyniku akceptacji argumentów wysuwanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne i reprezentującą je Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, PGW Wody Polskie od 1 września rozpocząć miał ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki. Miał on zostać przeprowadzony w trybie artykułu 24j Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, czyli w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia. Tylko udokumentowanie takich przesłanek uprawnia bowiem przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem.

"Udało nam się wypracować wstępny katalog przyczyn, z powodu których wnioski mogą być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki oraz określiliśmy dokumenty źródłowe makrowskaźników (głównie na podstawie danych z Ministerstwa Finansów), które stanowić będą graniczne poziomy wzrostu taryf w ich poszczególnych elementach. Do głównych przyczyn wpływających na konieczność szybkiej korekty taryf, zaliczyliśmy wzrost energii elektrycznej i gazu, wzrost cen materiałów eksploatacyjnych, inflację (określając jej referencyjny poziom) i konieczność wzrostu płac (w oparciu o ściśle określone zasady i wskaźniki). Uznaliśmy, iż te wnioski o zmiany taryf, które skupią się na tych elementach mają szansę na bardzo szybkie procedowanie, co nie znaczy, że pozostałe wnioski nie zostaną rozpatrzone. Tyle tylko, że podlegać będą bardziej wnikliwej, a tym samym dłuższej procedurze analiz" - powiedział Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Pan Krzysztof Dąbrowski.

„Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia. Liczę na zaangażowanie wszystkich stron i tym samym sprawne przeprowadzenie procesu taryfikacji.” – dodaje Krzysztof Dąbrowski, Prezes IGWP

Wedle komunikatu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, ponowna taryfikacja miała zakończyć się do końca 2022 roku.

Radość branży trwała krótko!

Niestety radość przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych szybko ustała. Już we wtorek na stronach internetowych Wód Polskich ukazał się bowiem komunikat, wedle którego... PGW Wody Polskie NIE planują podwyżek cen za wodę i ścieki!

W komunikacie PGW Wody Polskiej czytamy:

"W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami na temat rzekomych podwyżek „planowanych przez Wody Polskie” informujemy, że w kompetencjach Wód Polskich nie leży ustalanie cen za wodę i ścieki. Jest to odpowiedzialność poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i samorządów. Wody Polskie jako regulator jedynie weryfikują zasadność proponowanych cen – obniżonych lub zawyżonych.

Ponowny proces taryfikacji nie oznacza zatem podwyżek. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają możliwość przedstawienia swoich propozycji cen w specjalnym trybie. Wody Polskie przeanalizują nowe sugerowane stawki, biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, wysoką inflację i rzeczywiste koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Wnikliwie rozpatrzona będzie kwestia dywidend wypłacanych przez przedsiębiorstwa wod-kan, swoim właścicielom, czyli samorządom.

Warto dodać, że taryfikacja zostanie wznowiona ze względu na liczne wspólne wnioski formalne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych złożone na ręce ministra Marka Gróbarczyka za pośrednictwem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Wszelkie pytania w sprawie podwyżek wodociągowo kanalizacyjnych należy kierować do Izby  Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych."

 

Cóż, branżowym przedsiębiorstwom pozostaje korzystać z uprawnień wynikających z dobrodziejstwa Ustawy i mimo wszystko składać wnioski o skrócenie okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, licząc, iż spotkają się one z pozytywną decyzją weryfikatora.

 

Redaktor Wodociagowiec.pl

Źródło: komunikaty PGW WP i IGWP

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 9 sierpnia 2022 08:05
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wodociągi Kieleckie publ…

  Na lata 2021/22 wzrost o 7,83%

  Nowa prasa ślimakowa do…

  Prasa ślimakowa w pełni zautomatyzowana !

  Wrocław: Rury sprzed wie…

  Najstarsze rury wodociągowe we Wrocławiu

  MPWiK: „Woda na młyn”

  Nagrali podcast o wodzie