Oczyszczanie ścieków

Zbiorniki retencyjne w Porcie Południe zostały oddane do użytkowania

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 29 listopada 2022 07:56

Jak poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu długo wyczekiwana inwetycja w postaci budowy zbiorników retencyjnych w Porcie Południe została zakończona i oddana do użytkowania!

„Po dwóch latach intensywnych prac budowlanych w Porcie Południe przy ul. Długiej we Wrocławiu powstały 4 zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności powyżej 60 tysięcy m3. To tyle, ile pomieści 19 basenów olimpijskich! Każdy ze zbiorników ma pojemność ponad 15 tys. m3 i 15 m wysokości. Oprócz tego wybudowaliśmy także przepompownię, stację dezodoryzacji powietrza, stację transformatora oraz sieć rurociągów i komór technicznych” – informuje MPWiK Wrocław.

Inwestycja pełni ważną rolę nie tylko dla Wrocławia, ale także dla środowiska naturalnego i całego ekosystemu rzeki Odry. Nadmiar ścieków podczas pogody deszczowej będzie przechwytywany i przekazywany siecią kanalizacyjną do zbiorników retencyjnych. Zgromadzone ścieki opadowe trafią do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku dopiero wówczas, gdy ta będzie mniej obciążona pracą. Dzięki temu Wrocław i MPWiK zabezpieczy Odrę przed skutkami niekontrolowanych, gwałtownych opadów deszczu.

Koszt inwestycji to 80 milionów zł. Zadanie „Budowa układu retencyjnego na sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni Port Południe” realizowane w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0013/17 pn. „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Faza I”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało udzielone z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oprócz powyższego zadania, w tym projekcie zaplanowano kilkanaście innych zadań, w tym głównie z zakresu budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wartość całego projektu to ponad 198 mln zł brutto, z czego dofinansowanie unijne to kwota 102 mln zł.

Opr. Redaktor Wodociagowiec.pl

Źródło: MPWiK Wrocław

Foto: MPWiK Wrocław

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 29 listopada 2022 07:56
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  W Chełmie proponują niżs…

  Trwa weryfikacja propozycji taryf

  Kawa z ekspertem 18 maja…

  Praktyczne zastosowanie regulacji prawnych w zakresie zagospodarowania wód opadowych…

  Inwestycja, która połącz…

  Jest zgoda na przebudowę mostu na Regalicy

  Wodociągi Białostockie m…

  Białystok - „Zdrowa woda w sieci – z poidełka leci”