Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

MARCIN BŁĘDZKI

Image placeholder

Marcin Błędzki - ekonomista, właściciel firmy DoradcaTaryfowy.pl. Posiada doświadczenie księgowe oraz podatkowe. Od 2015 roku związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W latach 2015 - 2022 wspierał przedsiębiorstwa wod-kan jako Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Specjalizuje się głównie w kwestiach związanych z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W ramach działalności zawodowej i eksperckiej odpowiadał za doradztwo oraz opracowanie licznych wniosków taryfowych oraz wspierał przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na etapie postępowań taryfowych przed organem regulacyjnym (Dyrektorami RZGW PGW Wody Polskie). Uczestniczył w pracach nad licznymi aktami prawnymi dotyczącymi branży wod-kan, a także współpracował przy tworzeniu nowych projektów. Autor licznych artykułów w prasie branżowej i uczestnik licznych wydarzeń branżowych, w tym wielokrotnie w charakterze prelegenta.

- mail kontaktowy: marcin.bledzki@doradcataryfowy.pl,

- tel. kontaktowy: 797 037 100,

Stawki amortyzacyjne we wnioskach …

Nieaktualny stan prawny w podejściu organów regulacyjnych