Oczyszczanie ścieków

3,5 roku temu uruchomiono oczyszczalnię w Łasku

ŁUKASZ TOMKÓW Dodany dnia: 21 maja 2023 21:28

Po okresie 3,5 lat od momentu uruchomienia  oczyszczalnię ścieków w Łasku odwiedzili autorzy projektu modernizacji obiektu, aby sprawdzić czy wszystko działa zgodnie z planem.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku zrealizowana została w ramach projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Oczyszczalnia ścieków - serce całego projektu została gruntownie przebudowana i zmodernizowana. Zwiększona została przepustowość obiektu do 8 000 m3/d. Kompleksowo zmodernizowano gospodarkę osadową obiektu. Wykorzystano odnawialne źródła energii - wprowadzono fermentację osadu, pozyskano biogaz, który następnie spalany w układzie kogeneracji produkuje energię elektryczną oraz cieplną na potrzeby oczyszczalni ścieków. Powstały również suszarnie słoneczne osadu w których z wykorzystaniem energii słońca prowadzony jest proces suszenia (odwadniania) osadu. Wdrożony został również tzw. "system nadrzędny" optymalizujący proces sterowania procesem oczyszczania ścieków mającym na celu zmniejszenie zużycia energii oraz środków chemicznych wspomagających proces. Jest to pierwsza oczyszczalnia tej wielkości w Polsce z wdrożonym systemem nadrzędnym. Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask" realizowany w latach 2016 - 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie z NFOŚIGW w Warszawie zakończony z dniem 31.12.2020r rozliczony z instytucjami finansującymi.

Od tego czasu minęło już 3,5 roku. Przyszedł czas na sprawdzenie, jak zastosowane na obiekcie rozwiązania się sprawdzają.

„Nasza oczyszczalnia ścieków po gruntownej przebudowie i modernizacji pracuje już ponad 3,5 roku. Dziś (16.05) odwiedzili nas autorzy projektu technicznego modernizacji oczyszczalni z firmy Biprowod Sp. z o.o. z Warszawy z panem Prezesem Włodzimierzem Glamkowskim, żeby sprawdzić i ocenić jak działa nasza oczyszczalnia,  w odniesieniu do założeń projektowych, wymagań środowiskowych oraz naszych oczekiwań” -informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku, które zarządza obiektem. W trakcie spotkania przekazano spostrzeżenia, które mają przyczynić się efektywniejszego wykorzystania potencjału zmodernizowanego obiektu.

Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków to o ponad 44 mln zł. Natomiast wartość całego projektu „"Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask"- to przeszło 67 mln zł.

 

Źródło: MPWiK Łask,

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

ŁUKASZ TOMKÓW Dodany dnia: 21 maja 2023 21:28
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Do mieszkańców popłynie …

  Zakończono budowę odcinka wodociągu DN 350 w ulicy Stary Rynek w Zawierciu

  Związkowcy pójdą pod sie…

  WZZPGWiOŚ: jesteśmy zmuszeni do protestu!

  Odbiór 8 km sieci w Ciek…

  Wodociągi Kieleckie inwestują

  Nowe ujęcie zapewni ciąg…

  Rzeszów: MPWiK wybuduje wodociąg do osiedla Budziwój