Oczyszczanie ścieków

Próbne uruchomienie instalacji

Szymon Różański Dodany dnia: 7 czerwca 2022 11:34

Kolska oczyszczalnia nie będzie wytwarzała odpadów, w 95% będą one przetwarzane w nawóz organiczny. W maju odbyło się pierwsze próbne uruchomienie instalacji. Powstała ona w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło.

Inwestycja ta, jak przyznaje spółka MZWiK w Kole, jest największą prowadzoną obecnie w mieście. Zadanie realizuje konsorcjum WUPRINŻ z Poznania. Zadanie szacowane jest na kwotę około 56 mln zł brutto. Realizowane z dotacji celowej (zgodnie z umową z NFOŚiGW w ramach środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) w kwocie ok. 30 mln zł oraz pożyczki z NFOŚiGW w kwocie ok. 13 mln zł (brakujące środki wyasygnowała spółka). W ramach inwestycji powstała m.in. nowoczesna technologicznie instalacja do przetwarzania osadów ściekowych w ekologiczny produkt przeznaczony dla rolnictwa, dzięki której na terenie zakładu nie będzie odpadów wymagających utylizacji. Technologię opracowała spółka z o.o. EVERGREEN Solutions. Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego. W przyległych pomieszczeniach magazynowych będzie można pomieścić kilka tysięcy ton rocznie nawozu.

"Definitywnie kończymy okres działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w którym spółka jest dużym producentem odpadów; wybieramy drogę proekologiczną, będziemy przetwarzać ponad 95% odpadów ściekowych w nawóz" – powiedział prezes Robert Gajda na okoliczność próbnego uruchomienia instalacji do przetwarzania osadu ściekowego w celu wytworzenia nawozu i pobrania próby do certyfikacji.

Wczoraj na terenie będącej w budowie nowej oczyszczalni miała miejsce próba eksploatacji urządzenia.

W próbnym uruchomieniu instalacji uczestniczył Prezes MZWiK Sp z o.o. Robert Gajda, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, przedstawiciele wykonawcy i firmy dostarczającej technologię. Był zatem czas na rozmowy o szczegółach technologicznych i roli inwestycji. Kolski włodarz podziękował prezesowi i zarządowi spółki za jej stały rozwój i sięganie po nowoczesne systemy technologiczne.

"To największa inwestycja w mieście, dzięki takim przedsięwzięciom technologicznie wkraczamy w kolejny wiek, cieszę się ze stałego rozwoju miasta i dziękuję wszystkim, których wiedza, praca i zaangażowanie wpływają na lepszą przyszłość naszych mieszkańców" – powiedział Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski.

W obecnych czasach produkcja nawozu z osadu oczyszczalniego przechodzi prawdziwy renesans, bo przecież sama technologia i jej zalety dla środowiska są znane od lat. Również rynek rolny jest gotowy na przyjmowanie tego typu środków do produkcji roślin. Do tej pory jednak było to jednak niemal niemożliwe, ale wkrótce mają się zmienić przepisy, które to ułatwią, podkreślił prezes R. Gajda.

"Obecnie osad jest nieprzydatny w rolnictwie, jest składowany na terenach po rekultywacji, co wiąże się z kosztami jego wywozu. Decyzją o produkcji nawozu wyprzedzamy ustawodawstwo. Wkrótce wejdą w życie przepisy nakazujące utylizację (wiążąca się z wydatkami) lub przeróbkę osadów i na to rozwiązanie zdecydowała się kolska spółka. Dzięki instalacji odpady będą przerabiane w nawóz wykorzystywany w rolnictwie" – przyznał prezes MZWiK Robert Gajda.

Wiceprezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o. Tomasz Chabelski poinformował także, że rozpoczęta została procedura certyfikacji przez niezbędne instytucje w Polsce. "Ten uniwersalny produkt będzie stosowany w rolnictwie wielkoobszarowym, sadownictwie, trwałych użytkach zielonych, florystyce. Dziś na rynku mamy wysokie ceny nawozów azotowych. Za kilka miesięcy nasz dzisiejszy odpad stanie się nawozem. Spółka będzie mieć oszczędności, a z czasem zyski. Teraz rozpoczyna się procedura certyfikacji produktu, która zakończy się najpóźniej wiosną przyszłego roku, zatem nawóz z Koła będzie mógł trafić do rolnictwa w przyszłym sezonie" - dodał Tomasz Chabelski.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: MZWiK Koło

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 7 czerwca 2022 11:34
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Powstaje zbiornik na wod…

  MPWiK w Rzeszowie

  Gliwice: porozumienie PE…

  W Gliwicach ciepło i prąd z oczyszczalni ścieków ograniczy zużycie węgla w PEC

  Sosnowickie Wodociągi wy…

  2 km rurociągu za 1,7 mln zł

  Nietypowy gość na oczysz…

  Wodociągi Jaworzno mają gościa