Oczyszczanie ścieków

Co dalej z oczyszczalnią w Trzebini- Sierszy

Szymon Różański Dodany dnia: 27 marca 2024 10:27

Chrzanów. Temat Oczyszczalni Ścieków w Trzebini-Sierszy stanowi ostatnio przedmiot różnych opinii i komentarzy pojawiających się w przestrzeni publicznej. Wodociągi Chrzanowskie wyjaśniają kilka okoliczności i faktów związanych z aktualnym stanem obiektu. 

Jak informuję Wodociągi Chrzanowskie północna część obszaru oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy należy do obszaru płytkiej eksploatacji górniczej, zagrożonego zapadliskami i innymi deformacjami terenu, w tym powstawaniem zalewisk. Na załączonej mapie Państwowego Instytutu Geologicznego widać jak blisko granicy oczyszczalni ścieków wystąpiły już zapadliska terenu. W związku z powyższym, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i pewności realizacji statutowych zadań Wodociągów Chrzanowskich w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, spółka zleciła Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach opracowanie koncepcji przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ścieków Trzebinia-Siersza do zlewni Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, która posiada duże rezerwy i jest w stanie w każdej chwili przejąć dodatkowe ilości doprowadzanych ścieków.

„Koncepcja GIG zakłada budowę rurociągu tłocznego i dwóch przepompowni ścieków, jak również zaadoptowanie części mechanicznej oczyszczalni w Trzebini-Sierszy pod przyszłą pompownię ścieków. Wykonanie takiej inwestycji gwarantuje zarazem dalszy sprawny odbiór ścieków z całego rejonu zlewni północnej części gminy Trzebinia i nie wpływa na ograniczenie możliwości rozbudowy tutejszej sieci kanalizacyjnej. Realizacja tej inwestycji uzależniona będzie od pozyskania zewnętrznych funduszy”- czytamy na stronie Wodociągów Chrzanowskich.

Spółka podkreśla również, że z uwagi na stan techniczny oczyszczalni w Trzebini-Sierszy  w najbliższych latach konieczna byłaby kompleksowa modernizacja jej części technologicznej, co spowodowałoby poniesienie kosztów o wiele wyższych w porównaniu do kosztów przerzutu ścieków do GOŚ w Chrzanowie. Ponadto koszt oczyszczania 1 m³ ścieków w oczyszczalni Trzebinia-Siersza jest wyższy o ok. 250% od kosztu oczyszczania ścieku w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, co oznacza, że eksploatacja oczyszczalni w Trzebini-Sierszy jest nierentowna.

„Biorąc więc pod uwagę uwarunkowania wynikające z zagrożenia zapadliskami i zalewiskami na terenie Sierszy, a także jednoznaczne przesłanki ekonomiczno-finansowe, należy stwierdzić, że koncepcja GIG wskazuje w odpowiedzialny i racjonalny sposób najkorzystniejsze rozwiązanie przyszłości oczyszczalni ścieków w Trzebini-Sierszy”- informuje Spółka.

Źródło: Wodociągi Chrzanowskie

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 27 marca 2024 10:27
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  MPWiK Warszawa: „Poszuki…

  MPWiK Warszawa: „Poszukiwacze zaginionej kropli”

  Kradzieże włazów żeliwny…

  Kolejne kradzieże włazów i kratek ściekowych w Polsce

  Stacja Filtrów Warszawa:…

  Stacja Filtrów Warszawa: remont wieży ciśnień

  W Kościanie kiedyś wody …

  Warto pamiętać, jak było