Laboratorium

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

KATARZYNA ULAS Dodany dnia: 10 lutego 2021 14:55

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady (UE) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

         Katarzyna Zofia Ulas                                                                                                   

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wszystkie Dyrektywy muszą być wdrożone w państwach członkowskich, w postaci Ustaw, Rozporządzeń.

Dyrektywy Unijne w laboratoriach badawczych w całej Polsce są również bardzo dużą skarbnicą wiedzy. Laboratoria posiłkują się wytycznymi, kryteriami, oraz możliwością różnych nowoczesnych rozwiązań dotyczących technik badawczych.

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U.L 330 z 5.12.1998, s 32), w dyrektywie zostały ustanowione ramy prawne dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego,  związanego z życiem codziennym, oraz produkcją żywności.

Dyrektywa wskazuje, jakie parametry mikrobiologiczne, fizyczne, chemiczne mają negatywny wpływ na życie ludzie.

Podejście zapisów odnośni się do podejścia opartego na ryzyku (zgodnie z normą EN- 15975-2 dotyczącą bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną) , przekazywania informacji konsumentom, ograniczenia strat wody, stosowania materiałów  do budowy sieci wodociągowych (dystrybucja wody), zagwarantowanie dostępu do wody dla wszystkich ludzi.

Nowoczesne produkcje opakowań, kosmetyków, oraz duży rozwój gospodarki spowodował, dużą emisję, a następnie immisję związków szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zaburzających gospodarkę hormonalną takich jak :

- bisfenol A,

- nonylofenolu,

- beta-estradiolu.

Strategia podejścia, dotyczy również określenia parametrycznego rozwiązania dla innych związków, które pojawiły się w naszym środowisku:

- farmaceutyki,

- mikroplastyk.

Zapisy w Dyrektywie, nie odnoszą się tylko do bezpieczeństwa wody przeznczonej do spożycia przez ludzi, takich jak szkodliwe działanie mikroorganizmów, parametrów chemicznych i fizycznych, ale również obecność naturalnych minerałów i pierwiastków. Spożywanie wody tz. demineralizowanej, lub wody o bardzo niskiej zawartości pierwiastków podstawowych takich jak wapń i magnez (oznaczanie w wodzie twardości ogólnej), zagrażać może zdrowiu ludzkiemu. Woda miękka pozbawiona tych pierwiastków wykazuje własności agresywne, oraz korozyjne.

Zapisy w Dyrektywie opisują trzy podstawowe podejścia:

Identyfikacja zagrożeń związanych z obszarami zasilania punktów pobierania wody, zgodnie z wytycznymi WHO i podręcznikiem Planu Bezpieczeństwa Wody.

Umożliwienia dostawcy wody dostosowania monitoringu do głównych rodzajów ryzyka i zastosowania środków niezbędnych do zarządzania rodzajami zidentyfikowanymi w łańcuchu dostaw.(począwszy od pobierania wody, uzdatnienie,  magazynowanie, dystrybucję).

Ocena potencjalnego ryzyka związanego z wewnętrznymi systemami wodociągowymi, takiego jak stwarzanie przez bakterię Legionella, lub ołów.

Cały proces dotyczący, zapewnienia konsumentom, wody przeznczonej do spożycia przez ludzi powinien być poddawany regularnym przeglądom. Związane jest z oceną ryzyka we wszystkich aspektach dotyczących wody.

Podejście konsumentów do wody dostarczanej przez producentów jest różny, konsumenci nie mają zaufania do wody dostarczanej do kranu.

Konsument powinien być poinformowany o jakości wody, o pozytywnym aspekcie picia wody z kranu, oraz o ekonomicznym podejściu.

Dyrektywa jasno opisuje w jaki sposób można zachęcić konsumentów do korzystania z wody dostarczanej.  

DROGI KONSUMENCIE - WODA PŁYNACA nie tworzy zastoin, nie wpływa  na rozwój organizmów chorobotwórczym, podlega ciągłej kontroli w postaci prowadzonych badań.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

KATARZYNA ULAS Dodany dnia: 10 lutego 2021 14:55
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Ważna rezolucja przyjęta…

  We wrześniu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii dotyczącej fa…

  Chrzanowskie Wodociągi

  Zdajemy sobie sprawę, że od naszej działalności zależy bytność ponad 100 tys. mieszk…

  Dopłacą miastom do reten…

  Do dofinansowania z Funduszy UE rekomendowano 17 wniosków.

  Wodowanie drugiego lodoł…

  Jednostka o nazwie Nerpa powiększy flotę lodołamaczy