Orzecznictwo

Dyrektywa UE w sprawie jakości wody a zmiany w polskim prawie

PIOTR DROŹDZIEL Dodany dnia: 26 lutego 2021 11:07

Dyrektywa UE w sprawie jakości wody a zmiany w polskim prawie

W dniu 4 stycznia 2021 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wprowadzone rozwiązania prawne to pokłosie inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” na rzecz poprawy dostępu wszystkich Europejczyków do bezpiecznej i wysokiej jakości wody z kranu.

Nowe przepisy uaktualniają normy jakości wody, ustalając maksymalne limity dla niektórych substancji zanieczyszczających, takich jak ołów czy szkodliwe bakterie. Zawarto w nich również minimalne wymogi higieniczne dla materiałów mających kontakt z wodą pitną (np. rur) aby nie wpływały one niekorzystnie na barwę, zapach czy smak wody, nie sprzyjały rozwojowi drobnoustrojów  jak również nie uwalniały do wody zanieczyszczeń w stopniu wyższym niż jest to konieczne z uwagi na przewidziane zastosowanie materiału.

Wartości parametryczne określone w niniejszej dyrektywie opierają się na dostępnej wiedzy naukowej i na zasadzie ostrożności oraz zostały wybrane w celu zapewnienia, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi mogła być bezpiecznie spożywana przez całe życie, zapewniając tym samym wysoki poziom ochrony zdrowia.

Kolejnym z istotnych zagadnień zawartych w nowych przepisach jest zobowiązanie krajów UE do poprawy dostępu do czystej wody dla wszystkich obywateli UE, zwłaszcza dla grup szczególnie wrażliwych, które nie mają do niej dostępu lub których dostęp jest ograniczony, poprzez instalowanie kranów czy „poidełek” w miejscach publicznych lub zapewnienie alternatywnych systemów dostarczania wody.

Zgodnie z nowymi przepisami konsumenci powinni mieć ułatwiony dostęp do informacji  o dostarczonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe wodzie, jej jakości oraz cenie  np. na rachunku lub poprzez aplikacje w smartfonach. Równocześnie każde państwo członkowie ma zapewnić, aby ustanowione zostały programy monitorowania w celu sprawdzenia czy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymogi niniejszej dyrektywy.

Wejście w życie przedmiotowej dyrektywy wiąże się z koniecznością nowelizacji ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jak również nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na wdrożenie dyrektywy państwa członkowskie mają dwa lata.

opr Piotr Droździel

Źródło: Dziennik Urzędowy UE L 435/1 z 2020 r.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

PIOTR DROŹDZIEL Dodany dnia: 26 lutego 2021 11:07
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Więcej czasu na uchwalen…

  Nowy termin dla gmin

  Jak gromadzić wodę na gr…

  Istotnym działaniem jest zmiana systemu nawadniana upraw

  Plany Wodociągów Chrzano…

  Milionowe inwestycje w infrastrukturę

  Nietypowa akcja w Szczec…

  Nietypową interwencję podjęli pracownicy szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanaliz…