Inne

Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 11 października 2022 08:50

W dniach 7-9 listopada 2022 r. w Krakowie odbędzie się Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej pod patronatem Wodociągowca.pl

Nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem chwili. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlatego też organizator Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej zdecydował się połączyć dwie Konferencje poświęcone gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi oraz ochronie przeciwpowodziowej – w jedną.

„Podczas Kongresu poruszymy wszystkie wątki, dotyczące omawianej tematyki - finansowy, prawny, koncepcyjny, projektowy, techniczny i technologiczny, po to, by w możliwie najlepszy sposób odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Tak więc Szanowani Państwo, korzystajcie z wiedzy naszych prowadzących, ekspertów i prelegentów, rozwijajcie branżowy biznes, cieszcie się przygotowanymi przez nas atrakcjami. Spotkajmy się w Krakowie w dniach od 7 do 9 listopada na Kongresie Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej. Zapraszamy” - zapowiada i zaprasza jednocześnie na Kongres jego Organizator.

W imieniu Wodociągowca.pl, patrona medialnego wydarzenia również Państwa  serdecznie zapraszamy z listopadowy Kongres, tym bardziej, iż jego prowadzącymi będą eksperci znani z naszego portalu, Panowie Jędrzej Bujny - stały ekspert Wodociagowiec.pl i Grzegorz Gałabuda – występował w naszych panelach weebinaryjnych pod nazwą „Kawa z ekspertem”.

              

A jakim zagadnieniom poświęcony zostanie Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej, przeczytać możecie Państwo w niżej zaprezentowanym Programie wydarzenia.

 

WARSZTATY - PONIEDZIAŁEK, 07.11.2022

 • Instrumenty prawne zagospodarowania deszczówki – problemy i wzywania w świetle najnowszego orzecznictwa i postępowania prokuratury
 • Deszczówka w gminie – mapa drogowa dla organów i przedsiębiorstw
 • Kto jest odpowiedzialny za retencję w gminie? – ryzyka i zagrożenia
 • Rola i status PGW Wody Polskie (ze szczególnym uwzględnieniem opłat za usługi wodne ) wobec deszczówki i retencji
 • Wody opadowe i roztopowe w procedurze ustalania taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Opłata retencyjna – metodyka i procedura liczenia
 • Opłata za zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych – metodyka i procedura liczenia

SESJA PLENARNA - PONIEDZIAŁEK, 07.11.2022

 • Zmiany klimatyczne największym wyzwaniem dla gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej
 • Źródła finansowania inwestycji w zakresie gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej
 • Aktualny stan i perspektywy gospodarowania wodami opadowymi w Polsce
 • Ramy prawne gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej – wyzwania wynikające z wdrożeń prawa unijnego
 • Współzależność zagadnień gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej

SESJE TECHNICZNE - WTOREK, 08.11.2022

SALA I

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

 • Najciekawsze projekty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • Krajowe programy ochrony przeciwpowodziowej
 • Doświadczenia europejskie i światowe w planach ochrony przeciwpowodziowej
 • Jak zwiększyć odporność przeciwpowodziową w tkance miejskiej
 • Niezinwentaryzowane upusty – jak zidentyfikować i rozwiązać problem
 • Najciekawsze rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – budowle hydrotechniczne, duża retencja, technologie zabezpieczeń
 • Modelowanie i cyfryzacja w ochronie przeciwpowodziowej
 • Monitoring i nowoczesne metody zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych.

SALA II

GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI

 • Najciekawsze projekty zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z perspektywy aglomeracji i mniejszych ośrodków – stan obecny i plany rozwojowe
 • Jak zatrzymywać wodę w mieście? Zielono-niebieska infrastruktura i mała retencja odpowiedzią na zmiany klimatyczne
 • Projektowanie, monitoring i utrzymanie infrastruktury deszczowej
 • Optymalne projektowanie miejskich szlaków komunikacyjnych – ważna część procesu adaptacji do zmian klimatycznych
 • Wpływ wód opadowych na oczyszczalnie ścieków
 • Modelowanie i cyfryzacja w zrównoważonym projektowaniu

 

WYCIECZKI TECHNICZNE - ŚRODA, 09.11.2022

 

WYCIECZKA TECHNICZNA NA ZAPORĘ WODNĄ – ŚWINNA PORĘBA

PROGRAM WYCIECZKI OBEJMUJE:

 1. Galerię kontrolno-zastrzykową
 2. Sztolnię
 3. Wieżę ujęciową i wieżę zrzutową
 4. Zaporę czołową
 5. Przelewy powierzchniowe

 

 

WYCIECZKA PO ZIELONO – NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURZE W KRAKOWIE

PROGRAM WYCIECZKI OBEJMUJE:

 1. Park Lotników Polskich – staw i polder
 2. Park Kieszonkowy przy ul. Fabrycznej z ogrodem deszczowym
 3. Park Rzeczny Wilga – drugi etap

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 11 października 2022 08:50
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Departament 3W w BGK: pi…

  Stacje zlewne na medal? Nie do końca...

  Z kierownika na dyrektora

  Wrocław: Nowa szefowa RZGW

  Łowicz inwestuje i buduje

  Bliżej końca modernizacji oczyszczalni

  Warszawskie Wodociągi

  Uratowali łabędzia