Inne

Nie tylko fotowoltaika

Szymon Różański Dodany dnia: 12 października 2023 21:33

Rosnące ceny energii oraz wysoka energochłonność obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej spowodowały, że w MPWiK w Piekarach Śląskich zaczęto pracować nad optymalizacją procesów technologicznych, a także poszukiwać proekologicznych, alternatywnych źródeł energii.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich, oprócz wielu kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, eksploatuje 31 przepompowni ścieków oraz dwie oczyszczalnie: większą „Północ” i mniejszą „Południe”. Obiekty te, pracując nieprzerwanie przez całą dobę, są największymi konsumentami energii w spółce.

Wzrost cen energii elektrycznej w ostatnich latach stał się dla wielu przedsiębiorstw wodociągowych bodźcem do poprawienia efektywności energetycznej, redukcji zużycia energii i w konsekwencji obniżenia rachunków za prąd. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się instalacje odnawialnych źródeł energii. Także MPWiK w Piekarach Śląskich zdecydował się na produkcję „zielonej” energii.

W 2020 r. Główny Instytut Górnictwa z Katowic wykonał dla spółki audyt energetyczny. Analizując wszystkie obiekty pod względem oceny zużycia energii wskazał on konkretne rozwiązania w poszczególnych lokalizacjach, tj. w Oczyszczalni Ścieków „Południe”, Oczyszczalni Ścieków ,,Północ” oraz w budynku dyrekcji. Opracowanie bilansu energetycznego było pierwszym krokiem w kierunku wyboru najlepszych rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii, dzięki którym MPWiK w Piekarach Śląskich może poprawić efektywność energetyczną. Argumentem przemawiającym za wdrożeniem rozwiązań produkujących zieloną energię był bardzo krótki okres zwrotu inwestycji.

„Naszym celem stała się budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne na terenie oczyszczalni oraz zabudowanie na obu tych obiektach pomp ciepła wykorzystujących odzysk energii ze strumienia ścieków sanitarnych”- informuje Izabela Małota, dyrektor ds. technicznych MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

Produkcja własnej energii na oczyszczalniach MPWiK w Piekarach Śląskich poprzez instalacje fotowoltaiczne przyniosła istotną korzyść. W sierpniu 2020 r. uruchomiono instalację fotowoltaiczną na Oczyszczalni „Południe” (o mocy 50 kW) - obecnie pokrywa 10% jej zapotrzebowania na energię. Koszt instalacji wyniósł 184 959,35 zł netto, a jej działanie przynosi rocznie oszczędność ok. 50 tys. zł.

Dwa lata później została odebrana instalacja fotowoltaiczna na Oczyszczalni „Północ” (o mocy 2 x 50 kW), której koszt wyniósł 363 976,70 zł netto. Dzięki niej w kieszeni spółki zostaje ok. 75 tys. zł rocznie.

To nie jedyny sposób na pozyskiwanie energii. W listopadzie 2022 r. na Oczyszczalni Ścieków „Południe” zaczęła pracę nowa pompa ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania (wartość inwestycji - 200 tys. zł netto). Źródło ciepła bazuje na kaskadzie dwóch pomp gruntowych wykorzystujących odzysk ciepła ze strumienia ścieków. Zabudowa pompy ciepła na tym obiekcie daje roczne oszczędności w wysokości ponad 50 tys. złotych. Spółka spodziewa się, że inwestycja zwróci się za ok. 4 lata, lub szybciej, biorąc pod uwagę rosnące koszty energii.

„Jako dolne źródło ciepła dla pompy wybraliśmy osadniki wtórne. Istniała możliwość zabudowy wymiennika w komorach osadu czynnego, ale obawialiśmy się, że w okresach silnego mrozu wymiennik obniży temperaturę ścieków w komorach, co może prowadzić do problemów z usuwaniem azotu. Ostatecznie zdecydowaliśmy na budowę dwóch pętli w dwóch osadnikach (po około 90 m b. każda”- opisuje projekt  Izabela Małota, dyrektor ds. technicznych MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

W czerwcu tego roku firma zdecydowała  się na uruchomienie podobnej instalacji pompy ciepła na większej Oczyszczalni „Północ”.  W okresie od maja 2022 r. do końca kwietnia 2023 r. za ogrzewanie obiektów Oczyszczalni „Północ” i Działu Eksploatacji Sieci MPWiK w Piekarach Śląskich zapłaciło 145 tys. zł. Skalę ostatnich podwyżek c.o. dobrze pokazuje rozdzielenie tej kwoty na konkretne miesiące. Otóż za 8 miesięcy ub. roku rachunek wynosił ok. 70 tys. zł, a za 4 miesiące roku bieżącego - już 75 tys. zł.

Zarządzanie energią w piekarskim przedsiębiorstwie nie ogranicza się jedynie do wdrażania bardziej energooszczędnych urządzeń i technologii, ale polega też na optymalnym wykorzystaniu posiadanej infrastruktury i na zmianie złych nawyków. O tym jednak w kolejnych artykułach.

Źródło: MPWiK w Piekarach Śląskich

 

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Szymon Różański Dodany dnia: 12 października 2023 21:33
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Od chusteczek nawilżanyc…

  Co w Warszawie ląduje w toaletach?

  Wodna rekultywacja w Wie…

  Wodna rekultywacja w Wielkopolskiem - zbiornik w Kleczewie napełnią szybciej

  Tak w Szczecinie walczą …

  ZWiK dolewa wodę do jeziora Głębokiego

  Jubileusz Wodociągów Mia…

  „Bielany” dostarczają wodę od 123 lat