Rekomendacja i naprawa Maszyny i urządzenia artykuł sponorowany

Pompy Głębinowe

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 9 grudnia 2020 13:20

Czym różnią się pompy do studni głębinowej i studni kopanej (kręgowej)?

Zasadniczo nie ma większych różnic. Pompa głębinowa instalowana w studni kopanej (kręgowej) powinna posiadać dodatkowy, specjalny płaszcz zapewniający opływ wody wzdłuż silnika o odpowiedniej prędkości, przez co optymalizujący warunki chłodzenia. Są też specjalne pompy zatapialne, konstrukcyjnie przystosowane do zabudowy w studniach kręgowych (kopanych, cembrowanych).

Pompy głębinowe G

Pompa zatapialna WZA

Na jakiej podstawie dobiera się średnicę pompy głębinowej?

Średnica pompy głębinowej jest wynikiem wymaganych i oczekiwanych parametrów pracy (wydajności i wysokości podnoszenia) oraz średnicy wewnętrznej studni głębinowej. Dobór pompy to przede wszystkim określenie jej parametrów (wydajności i wysokości podnoszenia). Pompa głębinowa powinna być o takiej średnicy aby swobodnie wchodziła do otworu studziennego.

Jakie są skutki źle dobranej średnicy pompy głębinowej?

Źle dobrana średnica pompy, to z jednej strony (zbyt duża średnica) ryzyko zakleszczenia, pompy w trakcie zabudowy w studni głębinowej, a z drugiej (zbyt mała) nie zapewnienie odpowiednich warunków chłodzenia silnika głębinowego.

Zapuszczanie pompy głębinowej do studni

Studnia głębinowa

Jakie parametry studni należy wziąć pod uwagę dobierając wydajność pompy głębinowej?

Prawidłowy dobór pompy głębinowej to kompromis pomiędzy wymaganiami zasilanej instalacji a wydajnością eksploatacyjną określona w trakcie pompowania próbnego po zakończeniu budowy studni głębinowej.

Czy jakość/skład wody w studni powinien determinować wybór modelu pompy głębinowej?

Skład chemiczny pompowanej wody determinuje wybór odpowiedniego wykonania materiałowego pompy i sposobu jej eksploatacji (konieczność okresowego wyjęcia pompy i usunięcia z powierzchni silnika złogów żelaza i manganu). Częstotliwość tych zabiegów zależy od zawartości w wodzie żelaza i manganu.

Czy każda pompa głębinowa powinna być połączona ze zbiornikiem hydroforowym?

Wszystko zależy od przeznaczenia zasilanej instalacji. Jeżeli pompa pracuje ze stałą wydajnością (ściśle określony punkt pracy, np. system irygacyjny, zasilanie zbiornika wieżowego) to zbiornik stosuje się wyłącznie jako zabezpieczenie przed uderzeniem hydraulicznym (przy rozruchu bezpośrednim) i dla ochrony presostatu (łącznika ciśnieniowego). Jeżeli zasilany jest obiekt o dużej zmienności zapotrzebowania (np. dom jednorodzinny), aby uniknąć zbyt częstego załączania się pompy należy zastosować odpowiednio dobrany zbiornik hydroforowy. W tym przypadku im większy zbiornik tym lepiej dla układu pompowego. Ograniczeniem jest przestrzeń w której możemy zbiornik instalować.

Czym może skutkować brak lub niewłaściwie dobrany zbiornik hydroforowy?

Jeżeli jest wymagane zastosowanie zbiornika hydroforowego, to jego niewłaściwy dobór (zbyt mała objętość użytkowa zbiornika) skutkować będzie częstym załączaniem się pompy, co spowoduje wzrost zużycia energii, szybsze zużycie pompy i silnika głębinowego.

Zbiorniki ocynkowane HVP

Zbiorniki malowane z przeponą gumową ZBOS/ZBOL

Na rynku dostępne są pompy głębinowe zarówno z całym zestawem zasilającym, jak i modele z jedynie wyprowadzonym przewodem niewielkiej długości. Jakie są wady i zalety obu tych rozwiązań?

Wszystko zależy od tego co rozumieć jako "zestaw zasilający". Producent pomp nigdy nie wie na jakiej głębokości będzie instalowana pompa głębinowa. Kabel zasilający dobiera się w zależności od głębokości zabudowy pompy w studni. Czasem może być to związane (z uwagi na wymagana długość przewodu zasilającego) ze zmianą przekroju żył kabla zasilającego. Agregat pompowy, u niektórych producentów, można zamówić z odpowiednim przewodem i o odpowiedniej długości. Z gotowym przewodem zasilającym i układem rozruchowym (wtyczką z kondensatorem rozruchowym) oferowane są, zazwyczaj, pompy z silnikami jednofazowymi o mocy do 2,20 kW.

Pompy głębinowe 4 calowe typu GAB

Czym się kierować wybierając przewody zasilające do pompy głębinowej?

W pierwszej kolejności prądem znamionowym zasilanego silnika i długością przewodu wynikającą z głębokości zabudowy pompy. Na rynku są dostępne przewody zasilające specjalnie przeznaczone do zasilania pomp głębinowych.

Jaki rodzaj rur zalecany jest do łączenia z pompą głębinową?

Wszystko zależy od średnicy i masy agregatu głębinowego. Stosuje się rury tłoczne (kolumna tłoczna) wykonane z PE, jak i rury stalowe (nierdzewne lub ocynkowane) łączone za pomocą połączeń kołnierzowych lub muf gwintowanych. Przyłącze powinno być wykonane zgodnie ze sztuką. Rodzaj zastosowanego rurociągu tłocznego zależy od wielkości zastosowanej pompy, wymaganego przepływu i głębokości zawieszenia. Do przyłączy tłocznych 2" stosuje się z reguły rurociągi tłoczne wykonane z tworzywa sztucznego. Powyżej tej średnicy - stalowe.

Czy złączki stosowane w instalacjach z pompą głębinową muszą spełniać jakieś specjalne wymagania?

Złączki stosowane w instalacjach z pompą głębinową powinny być odpowiedniej średnicy nominalnej (równej lub większej niż przyłącze tłoczne pompy) oraz na ciśnienie maksymalne większe niż maksymalne ciśnienie wytwarzane przez pompę pomniejszone o głębokość położenia lustra statycznego wody w studni.