Kadry i płace

Zmiany w Zarządzie Wodociągów Gdańskich

Szymon Różański Dodany dnia: 20 marca 2023 10:18

Rada Nadzorcza uzupełniła skład zarządu spółki Gdańskie Wodociągi. Prezesem nadal jest Jacek Kieloch, związany ze spółką od 27 lat. W miejsce byłej wiceprezes powołana została Magdalena Rusakiewicz, dotychczasowa rzecznik prasowa spółki.

Oprócz Magdaleny Rusakiewicz do zarządu dołączy także Dariusz Słodkowski. To absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2020 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Operacyjnego w Międzynarodowych Targach Gdańskich.

Odpowiedzialny był za doradztwo i wybór rozwiązań technicznych podczas powstawania Szpitala Tymczasowego COVID-19, a w czasach nie związanych z pandemią za techniczną organizację Jarmarku św. Dominka. Słodkowski w latach 2015-2020 pracował w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Jako kierownik Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej pracował w zespole opracowującym i wdrażającym pierwszą w Polsce Uchwałę Krajobrazową. W latach 2010-2014 był miejskim radnym. Do swoich osobistych sukcesów może zaliczyć fakt, iż był założycielem, a następnie Przewodniczącym Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Gdańska. W latach 2008-2015 jako przedsiębiorca prowadził własną firmę informatyczną.

Z kolei Magdalena Rusakiewicz to manager z ponad 20-letnim stażem. Od 8 lat odpowiedzialna za promocję i komunikację w spółce Saur Neptun Gdańsk a obecnie Gdańskich Wodociągów. Ukończyła studia Executive Master Businnes of Administration (MBA), a wcześniej Dziennikarstwo a następnie Zarządzanie Organizacją na Politechnice Gdańskiej. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończyła studia podyplomowe na kierunku PR i Komunikacja Strategiczna w Firmie pisząc pracę dyplomową nt. PR w kryzysie. Doświadczenie w komunikacji zdobywała przez 10 lat jako dziennikarka w Dzienniku Bałtyckim – w czasie kiedy to tytuł był niezależną i najbardziej poczytną gazetą na Pomorzu. Następnie 5 lat pracowała w Biurze Prasowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku wspierając komunikacyjnie tematykę polityki gospodarczej. Przez osiem ostatnich lat odpowiadała za wdrażanie strategii promocyjno-komunikacyjnych gdańskich wodociągów.

Przypomnijmy, że  miasto Gdańsk stało się właścicielem 100 procent udziałów SAUR Neptun Gdańsk, z dniem 1 stycznia tego roku - informowaliśmy wówczas o tym na naszym portalu.  Zdecydowano wówczas, że nazwa spółki SAUR Neptun Gdańsk zostanie zmieniona na  Wodociągi Gdańskie. W nowej spółce pozostał cały majątek, tj. nieruchomości, flota specjalistycznych samochodów, laboratoria oraz oprogramowanie, sprzęt oraz zespół 540 pracowników, wśród których są operatorzy ujęć wody, odpowiadający za bezpieczeństwo dostaw, operatorzy oczyszczalni ścieków, dyspozytorzy systemu, mistrzowie i inżynierowie odpowiadający za naprawy i utrzymanie sieci, laboranci, obsługa klienta, pracownicy pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, zespoły automatyków, energetyków dbających bezpieczeństwo obiektów.