Trendy

Połączą wiedzę z praktyką

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 1 czerwca 2021 21:08

Rzeszów: Politechnika podpisała porozumienie z MPWiK

Połączą wiedzę z praktyką

Politechnika Rzeszowska podpisała porozumienie o współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Umowa ma na celu wykorzystanie możliwości i doświadczeń obu stron zmierzające do optymalnego współdziałania w zakresie zwiększenia wiedzy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Umowę podpisali rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Marek Ustrobiński. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań dotyczących współpracy są dr inż. Krzysztof Boryczko, prof. PRz, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury oraz Robert Potoczny, dyrektor ds. technicznych MPWiK.

„Dla uczelni jest to ważne wydarzenie, ponieważ w ramach porozumienia będziemy chcieli wykorzystać nasze doświadczenie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Kilkunastu naukowców z Politechniki Rzeszowskiej zajmuje się prowadzeniem badań z tego obszaru, mają oni ogromne doświadczenie w tym zakresie i obejmują swoją wiedzą cały obszar funkcjonowania MPWiK-u. Będziemy mogli więc służyć doświadczeniem swoich specjalistów, m.in. przy opracowywaniu lub modernizowaniu technologii stosowanych w MPWiK, tak aby były jak najtańsze i jak najbardziej wydajne z punktu widzenia jakości środowiska, które nas otacza, a które jest dla wszystkich bardzo ważne. Doświadczenie naszych pracowników w tym obszarze jest ogromne. Prowadzą oni badania naukowe, uczestniczą w konferencjach, publikują, co w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem pracowników MPWiK może przynieść wiele korzyści. Dla uczelni jest to bardzo ważne, ponieważ podczas ewaluacji będzie oceniany także wpływ działalności naukowej na społeczeństwo” – powiedział rektor prof. Piotr Koszelnik.

Politechnika Rzeszowska prowadzi wielokierunkowe prace badawczo-rozwojowe nad nowoczesnymi technologiami uzdatniania, gromadzenia i transportu wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, MPWiK natomiast prowadzi działalność związaną z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków komunalnych, w wyniku której wytwarzane są woda pitna, ścieki oczyszczone i osady pościekowe. Strony będą współpracować w zakresie zwiększenia wiedzy osób o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opierając się na wspólnym pojmowaniu zadań w dziedzinie nauki o wodzie i ściekach, dążąc do wymiany doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej realizacji procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Będą również współpracować nad gospodarczym wykorzystaniem produkowanej wody oraz osadów z oczyszczalni ścieków i połączeniem w tym celu posiadanych potencjałów: wiedzy, doświadczenia i infrastruktury.

Strony porozumienia będą też organizować seminaria, wykłady, konferencje, szkolenia i inne formy kształcenia oraz inicjować prace naukowe i badawcze z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

„Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie mogło korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników uczelni, specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii uzdatniania, gromadzenia i transportu wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Chcemy korzystać z nowych rozwiązań i nowych możliwości, a gwarantuje to współpraca z naukowcami z Politechniki Rzeszowskiej. W wielu obszarach naszej działalności występują różne problemy, które wymagają szybkich rozwiązań, więc współpraca z uczelnią jest niezbędna zarówno podczas codziennego funkcjonowania, jak i w ramach współpracy długofalowej, która pozwoli nam nadążać za nowoczesnością i obniżać koszty, tak aby nie obciążać zbytnio mieszkańców miasta. Większość kadry zarządzającej w MPWiK-u to absolwenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy od wielu lat utrzymują stały kontakt z uczelnią i którzy od lat prowadzą współpracę z pracownikami uczelni. Dzisiaj ją po prostu formalizujemy, a porozumienie jest szansą na rozszerzenie tej współpracy” – podkreślał Marek Ustrobiński, prezes zarządu MPWiK.

Niniejsze porozumienie ma również na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników MPWiK oraz zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów Politechniki Rzeszowskiej i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Politechnika Rzeszowska

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 1 czerwca 2021 21:08
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Wodowanie drugiego lodoł…

  Jednostka o nazwie Nerpa powiększy flotę lodołamaczy

  Na modernizacji skorzyst…

  Wodociągi Jaworzono: Zakończono 100 milionowy projekt

  Chrzanów: rozpoczęto pra…

  Wodociągi Chrzanowskie pracują nad zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej

  Wodociągi Mareckie przej…

  Umowa podpisana na 9 lat