Laboratorium

Strażniczki społeczeństwa- labolatorium badawcze w Gryfinie

KATARZYNA ULAS Dodany dnia: 25 stycznia 2021 14:03

Strażniczki Społeczeństwa- laboratorium Badawcze w Gryfinie

O tym, że Gmina jest właścicielem spółki gminnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., wie prawie każdy mieszkaniec gminy Gryfino. Ale o tym, że Spółka w swoim schemacie organizacyjnym posiada akredytowane laboratorium badacze o numerze identyfikacyjnym AB 1063 posiadającym międzynarodowy certyfikat, to już niewiele osób posiada taką wiedzę. 

W 1995 roku Laboratorium zostało utworzone dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie. Odgrywało istotną rolę w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie.

W wyniku zmieniających się aktów prawnych oraz wymogów Ustawodawczych, w roku 2007, zostało wyodrębnione jako samodzielna komórka organizacyjna Spółki i bezpośrednio podlega Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Zarządzającemu.  Odpowiedzialność organizacyjną i prawną za działalność Laboratorium ponosi Członek Zarządu – dyrektor Zarządzający.

W lipcu 2009 roku otrzymało swój pierwszy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością o numerze akredytacji AB 1063, w zakresie analiz fizyko-chemicznych badanej matrycy ścieków. Certyfikat został udzielony przez jedyną a w Polsce jednostkę akredytacyjną Polskie Centrum Akredytacji. W obecnej chwili laboratorium posiada już swój 3 certyfikat, potwierdzający najwyższą jakość wykonywanych badań w Laboratorium.

Siedziba Laboratorium mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie. Dokładny adres Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych   Sp. z.o.o. Laboratorium ul, Łączna 1; 74-100 Gryfino. W Laboratorium pracują trzy osoby, są to Panie posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ogromne zaangażowanie w działalność i rozwój Laboratorium.  

W Laboratorium zostały wyznaczone cele poprzez te cele, weryfikujemy wykonane zadania pod katem stopnia ich realizacji, a główne kierunki naszej działalności to: prowadzenie badań w sposób efektywny, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, udokumentowanymi metodami badawczymi. Uzyskanie zadowolenia oraz zaufania naszych klientów.

Stojąc na starzy bezpieczeństwa i komfortu życia, naszych klientów laboratorium prowadzi działalność w zakresie:

 • pobierania próbek środowiskowych, ścieków i osadów, 
 • pobierania próbek wody przeznczonej do spożycia przez ludzi,
 • transport do Laboratorium pobranych próbek,
 • analiza fizyko-chemiczna wody przeznczonej do spożycia przez ludzi, wody surowej, wody z pływalni, ścieków, osadów  
 • analiza mikrobiologiczna wody przeznczonej do spożycia przez ludzi, wody surowej oraz wody z pływalni.                         

Wzrost jakości świadczonych usług odbywa się po przez podnoszenie kwalifikacji personelu oraz rozszerzanie działalności laboratoryjnej poprzez wdrażanie nowych szybkich, gwarantujących najwyższą jakość metod badawczych. W obecnym czasie laboratorium ma akredytowane matryce badawcze takie jak woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, woda surowa, woda z pływalni, ścieki i osady.

Laboratorium w roku 2019 wdrożyło i potwierdziło nowe wymagania, 3 wydania międzynarodowego standardu, normy PN-EN ISO/IEC 17025, Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących’’. Jednym z wymagań nowej normy, jest określenie zgodność oznaczonych wyników badań, czyli interpretacje, uzyskanych wartości analizowanych wskaźników na zgodność z Normami, procedurami badawczymi, Dyrektywami, Ustawami oraz Rozporządzeniami Prawnymi.

W chwili obecnej, Laboratorium wykonuje badania, przede wszystkim na potrzeby wewnętrzne firmy macierzystej, które stanowią większość wykonywanych badań oraz badania dla klientów zewnętrznych. W roku 2020 laboratorium wykonało 20 100 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

Zgodnie z wyznaczonymi celami Laboratorium będzie dalej dążyło do zwiększenia swojej działalności, wdrażając nowe metody badawcze, stosując rozwiązania najnowszych technik badawczych, pozyskując nowych klientów.

Najistotniejsze i najważniejsze kryterium funkcjonowania Laboratorium to przede wszystkim, bezpieczeństwo naszego społeczeństwa i komfort życia naszej społeczności.

red.Katarzyna Ulas

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

KATARZYNA ULAS Dodany dnia: 25 stycznia 2021 14:03
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Drugie miasto pod ziemią

  250 km ceglanych kolektorów ściekowych

  Kierownik laboratorium z…

  Czy aby na pewno?

  Minister powoła pełnomoc…

  Łukasz Lange zajmuje sie suszą

  Gminie Dobra nie skorzy…

  Trwa budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtaszyce