Laboratorium

Strażniczki społeczeństwa- labolatorium badawcze w Gryfinie

KATARZYNA ULAS Dodany dnia: 25 stycznia 2021 14:03

Strażniczki Społeczeństwa- laboratorium Badawcze w Gryfinie

O tym, że Gmina jest właścicielem spółki gminnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., wie prawie każdy mieszkaniec gminy Gryfino. Ale o tym, że Spółka w swoim schemacie organizacyjnym posiada akredytowane laboratorium badacze o numerze identyfikacyjnym AB 1063 posiadającym międzynarodowy certyfikat, to już niewiele osób posiada taką wiedzę. 

W 1995 roku Laboratorium zostało utworzone dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie. Odgrywało istotną rolę w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie.

W wyniku zmieniających się aktów prawnych oraz wymogów Ustawodawczych, w roku 2007, zostało wyodrębnione jako samodzielna komórka organizacyjna Spółki i bezpośrednio podlega Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Zarządzającemu.  Odpowiedzialność organizacyjną i prawną za działalność Laboratorium ponosi Członek Zarządu – dyrektor Zarządzający.

W lipcu 2009 roku otrzymało swój pierwszy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością o numerze akredytacji AB 1063, w zakresie analiz fizyko-chemicznych badanej matrycy ścieków. Certyfikat został udzielony przez jedyną a w Polsce jednostkę akredytacyjną Polskie Centrum Akredytacji. W obecnej chwili laboratorium posiada już swój 3 certyfikat, potwierdzający najwyższą jakość wykonywanych badań w Laboratorium.

Siedziba Laboratorium mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie. Dokładny adres Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych   Sp. z.o.o. Laboratorium ul, Łączna 1; 74-100 Gryfino. W Laboratorium pracują trzy osoby, są to Panie posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ogromne zaangażowanie w działalność i rozwój Laboratorium.  

W Laboratorium zostały wyznaczone cele poprzez te cele, weryfikujemy wykonane zadania pod katem stopnia ich realizacji, a główne kierunki naszej działalności to: prowadzenie badań w sposób efektywny, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, udokumentowanymi metodami badawczymi. Uzyskanie zadowolenia oraz zaufania naszych klientów.

Stojąc na starzy bezpieczeństwa i komfortu życia, naszych klientów laboratorium prowadzi działalność w zakresie:

 • pobierania próbek środowiskowych, ścieków i osadów, 
 • pobierania próbek wody przeznczonej do spożycia przez ludzi,
 • transport do Laboratorium pobranych próbek,
 • analiza fizyko-chemiczna wody przeznczonej do spożycia przez ludzi, wody surowej, wody z pływalni, ścieków, osadów  
 • analiza mikrobiologiczna wody przeznczonej do spożycia przez ludzi, wody surowej oraz wody z pływalni.                         

Wzrost jakości świadczonych usług odbywa się po przez podnoszenie kwalifikacji personelu oraz rozszerzanie działalności laboratoryjnej poprzez wdrażanie nowych szybkich, gwarantujących najwyższą jakość metod badawczych. W obecnym czasie laboratorium ma akredytowane matryce badawcze takie jak woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, woda surowa, woda z pływalni, ścieki i osady.

Laboratorium w roku 2019 wdrożyło i potwierdziło nowe wymagania, 3 wydania międzynarodowego standardu, normy PN-EN ISO/IEC 17025, Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących’’. Jednym z wymagań nowej normy, jest określenie zgodność oznaczonych wyników badań, czyli interpretacje, uzyskanych wartości analizowanych wskaźników na zgodność z Normami, procedurami badawczymi, Dyrektywami, Ustawami oraz Rozporządzeniami Prawnymi.

W chwili obecnej, Laboratorium wykonuje badania, przede wszystkim na potrzeby wewnętrzne firmy macierzystej, które stanowią większość wykonywanych badań oraz badania dla klientów zewnętrznych. W roku 2020 laboratorium wykonało 20 100 analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

Zgodnie z wyznaczonymi celami Laboratorium będzie dalej dążyło do zwiększenia swojej działalności, wdrażając nowe metody badawcze, stosując rozwiązania najnowszych technik badawczych, pozyskując nowych klientów.

Najistotniejsze i najważniejsze kryterium funkcjonowania Laboratorium to przede wszystkim, bezpieczeństwo naszego społeczeństwa i komfort życia naszej społeczności.

red.Katarzyna Ulas

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

KATARZYNA ULAS Dodany dnia: 25 stycznia 2021 14:03
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Finalizacja inwestyci co…

  Najnowszy raport z budowy tunelu pod Świną

  Jakość wody -jaka ma by…

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

  Wodociągi Warszawskie za…

  Zwiedź Stację Filtrów bez wychodzenia z domu

  Ile za wodę i ścieki w S…

  Taryfy zatwierdzone, ale niższe