inwestycje

Transport ścieków nowymi "trasami szybkiego ruchu"

Marcin Simiński Dodany dnia: 27 marca 2024 11:02

 

Pomyślnie zakończyły się testy automatyki oraz próby hydrauliczne dwóch wielkośrednicowych kolektorów wybudowanych przez Wodociągi Warszawskie. Spółka uruchomiła w marcu transport ścieków i wód opadowych nowymi kolektorami.

Chodzi o kolektory: Lindego Bis, który powstał wzdłuż ulic Conrada, Wólczyńskiej i Nocznickiego na Bielanach oraz Mokotowskim Bis wzdłuż ul. Gagarina na Mokotowie.

„Deszcze nawalne, jako jeden ze skutków zmian klimatycznych, dotykają nas coraz częściej – na przemian z coraz dłuższymi okresami suszy. Podczas takich intensywnych opadów zadaniem nowo wybudowanych kolektorów tranzytowo-retencyjnych będzie czasowe magazynowanie nadmiaru wody, a następnie bezpieczne skierowanie do oczyszczalni ścieków Czajka”- informują Wodociągi Warszawskie.

 Celem inwestycji wodociągowców jest ochrona miasta przed zalewaniem ulic podczas największych opadów, a także, jak w przypadku kolektora Wiślanego, ograniczenie przelewów burzowych do rzeki.

Bezwykopowo, przyjaźnie dla ruchu

Wodociągi Warszawskie, inwestując w infrastrukturę, jeśli tylko pozwalają na to warunki, dobierają metody ich realizacji tak, aby jak najmniej ingerować w tkankę miasta, zwłaszcza w zieleń, i tak, aby wpływ inwestycji na życie codzienne mieszkańców stolicy był minimalny. Dlatego przy tak dużych przedsięwzięciach, jak budowa wielkośrednicowych kolektorów ściekowych, spółka zastosowała bezwykopową technologię mikrotunelingu. Głowica z tarczą drążącą podobną do tarcz TBM wykorzystywanych do budowy metra, drążyła tunel pod rurociąg na głębokości do kilkunastu metrów pod poziomem terenu, poszczególne rury były układane jedna po drugiej i następnie pchały tarczę wiercącą dalej. Większość pracy została więc wykonana pod ziemią w sposób niewidoczny, co pozwoliło ograniczać liczbę wykopów otwartych jedynie do komór startowych i odbiorczych.

Mokotowski Bis razem z tramwajem

W przypadku kolektora Mokotowskiego Bis inwestycja była realizowana w ramach jednego wspólnego kontraktu z Tramwajami Warszawskimi, które w tym samym czasie budowały wzdłuż ul. Gagarina odnogę nowej trasy do Wilanowa. Technologia bezwykopowa pozwoliła utrzymać ruch kołowy ulicą Gagarina w obu kierunkach przez cały czas trwania budowy.

Nowo wybudowany Kolektor Mokotowski Bis ma długość ok. 1,2 km. Od strony ul. Belwederskiej został połączony z kolektorem Mokotowskim, a od strony ul. Czerniakowskiej z Nadbrzeżnym. Jego średnica wewnętrzna to 2,8 m. Będzie on mógł pomieścić ok. 6,9 tys. m³ ścieków i wód opadowych, odciążając kolektor Mokotowski. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w maju 2022 r. i kosztowała 118,5 mln zł netto.

Lindego Bis ochroni ulice Bielan i Bemowa przed zalewaniem

Metodę bezwykopową Wodociągi Warszawskie zastosowały także w przypadku budowy kolektora na Bielanach. Kolektor Lindego Bis o średnicy 2 m i długości prawie 4 km przebiega ulicami Conrada, Wólczyńską i Nocznickiego, a wyzwaniem technologicznym podczas realizacji inwestycji było przejście głowicy drążącej pod linią metra na wysokości stacji Młociny. Lindego Bis odciąży system kanalizacji odbierając ścieki ze znacznej części Bemowa i Bielan. Jego zadaniem jest także ograniczanie ryzyka występowania podtopień w trakcie deszczy nawalnych, poprzez zwiększenie możliwości przesyłu ścieków, a jego objętość retencyjna to ponad 12 tys. m³. Budowa Lindego Bis rozpoczęła się w październiku 2021 r. i kosztowała 135 mln zł  netto.

Niebawem Wiślany

Wodociągi Warszawskie kończą także prace nad włączeniem do systemu kanalizacyjnego największego z nowo wybudowanych kolektorów – ponad 9-kilometrowego kolektora Wiślanego, który powstał wzdłuż lewego brzegu Wisły pomiędzy ul. Karową a mostem Marii Skłodowskiej-Curie. Jego średnica wewnętrzna na zasadniczym odcinku to aż 3,2 m, a pojemność – ponad 50 tys. m³.

Wszystkie trzy nowe kolektory to elementy większego projektu mającego na celu zwiększenie potencjału retencyjnego stołecznej kanalizacji – trzy kolektory, wraz z działającym od 2020 r. zbiornikiem na terenie Zakładu Czajka, zwiększają pojemność systemu ściekowego o łącznie 140 tys. m³.

Budowy kolektorów Mokotowskiego Bis, Lindego Bis oraz Wiślanego są realizowane w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej- przypomina warszawskie MPWiK.

 

Źródło: Wodociągi Warszawskie

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Marcin Simiński Dodany dnia: 27 marca 2024 11:02
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Edukacja w miejscu produ…

  ZWIK Szczecin: Młodzież z Europy zwiedzała ZPW Miedwie

  Prace budowlane przy wał…

  Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Krakowie

  Na Odrze po kłopocie?

  Wody Polski ogłaszają sukces akcji lodołamania

  Innowacyjny projekt nauk…

  Innowacyjny projekt naukowców z PG z dofinansowaniem