Prawo wodne

Nowelizacja "dyrektywy ściekowej”

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 stycznia 2023 07:51

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że rozpoczęły się Konsultacje społeczne wniosku KE w sprawie nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, która praktycznie rewolucjonizuje dotychczasowe regulacje w tym obszarze działalności człowieka.

W październiku 2022 roku Komisja Europejska opublikowała propozycję zmienionej dyrektywy ściekowej. Jest to tekst bardzo istotnie modyfikujący obecne regulacje, oparty o gruntowną rewizję dyrektywy z 1991 roku, wyniki konsultacji społecznych, dane na temat postępu naukowego i zmian cywilizacyjnych. Zaproponowana przez KE dyrektywa jest o kilka artykułów i załączników dłuższa od obowiązującej, gdyż obejmuje więcej zagadnień. Wprowadza też wiele nowych pojęć i definicji.  Pojawiają się między innymi „ścieki inne niż bytowe”, czyli wszelkie ścieki odprowadzane do systemów zbierania. Do definicji aglomeracji wprowadza się kryterium koncentracji co najmniej 10 RLM na hektar. Ze względu na istotę zanieczyszczeń pochodzących z wód opadowych wprowadza  definicję spływu miejskiego. To tylko nieliczne proponowane zmiany.

Informacje nt. terminu i sposobu składania ew. uwag i komentarzy opublikowane zostały na stronie internetowej MI pod adresem:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-wniosku-ke-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-rady-91271ewg-z-21-maja-1991-r-dotyczacej-oczyszczania-sciekow-komunalnych-proposal-for-a-directive-of-the-european-parliament-and-of-the-council-concerning-urban-wastewater-treatment-recast-com2022-541

Do procesu konsultacji aktywnie włączyła się również Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, która od początku na każdym etapie konsultowała dokument. Izba zwróciła się również z prośbą do przedsiębiorstw wod-kan, aby te kierowały swoje uwagi do nowelizacji dyrektywy za jej pośrednictwem, używając do tego celu wyodrębnionego adresu mailowego: konsultacje@igwp.org.pl.

Redaktor Wodociągowiec

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 16 stycznia 2023 07:51
 • Komentarze (1)
  Image placeholder
  Image placeholder

  Jaka piekna oczyszczalnia ścieków w tle.... Łask pozdrawia.

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  24 godzinny Rawicki Fest…

  Ekipa ZWiK Rawicz znowu "na trasie"

  Lipiec- miesiąc bez plas…

  Ekobidony od Krakowskich Wodociągów

  18 mln zł z rezerwy prze…

  Będzie bezpieczniej na Środkowej Wiśle

  Podkarpackie: Gmina Prze…

  Budują kanalizację w Tuszymie