Aktualności od 1 do 10

Popłyną pieniądze z funduszy norweskich dla 90 firm

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 9 marca 2021 20:58

Popłyną pieniądze z funduszy norweskich dla 90 firm

10 mln na innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki konkursu w programie „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w dwóch z czterech schematów konkursowych. Aż 78 projektów otrzyma dofinansowanie na kwotę prawie 50 mln euro w schemacie „Technologie przyjazne środowisku”, a 12 projektów na prawie 10 mln euro w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”.

W ramach schematu „Technologie przyjazne środowisku” złożono 219 wniosków z czego 78 otrzyma dofinansowanie wynoszące łącznie prawie 50 mln euro – czyli cały dostępny budżet. Wśród wniosków pozytywnie ocenionych są przede wszystkim projekty inwestycyjne w szeroko rozumianym sektorze produkcji przemysłowej, a także w branży przetwórstwa odpadów. Na wsparcie mogły liczyć projekty rozwojowe i inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności firm i jednoczesnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w działalności własnej przedsiębiorcy lub też produktów, które wprowadzi na rynek.

W schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” do PARP wpłynęło 28 wniosków. Spośród nich 12 zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę prawie 10 mln euro, co w całości wyczerpuje dostępny w ramach schematu budżet. Projekty ocenione pozytywnie dotyczyły w znaczącej mierze inwestycji w rozwój infrastruktury małych portów, przystani oraz ekologicznych i niskoemisyjnych środków transportu w działalności turystycznej na terenie jezior, a także rozwoju produkcji ekologicznych jednostek pływających.

– Polska należy do grona kilkunastu krajów, które otrzymały szansę realizacji programów wsparcia finansowanych przez Rząd Norwegii i rządy krajów EOG. Powierzenie realizacji tego zadania m.in. PARP to wyjątkowa nobilitacja i wyzwanie, które finalnie jeszcze bardziej wzmocni sektor MŚP w naszym kraju – dodaje Marcin Czyża, wiceprezes PARP.

Wysokość dofinansowania w projektach mogła wynieść maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Proponowane rozwiązania z założenia musiały być nowe przynajmniej dla firmy, która składa wniosek. PARP zachęcała jednak do skorzystania z programu także projekty na wyższym poziomie innowacyjności, np. zawierających rozwiązania innowacyjne w skali rynku.

Celem programu, prowadzonego we współpracy z przedstawicielem darczyńcy, agencją Innovation Norway, jest poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. Działania realizowane w programie mają również wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: PARP

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 9 marca 2021 20:58
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Sądeckie Wodociągi rozwa…

  Trzeba szukać rozwiązań dla energii elektrycznej, której ceny wzrosły trzykrotnie!

  Przebudowa poznańskiej o…

  Zakończenie w styczniu 2022 roku.

  Załóż wodomierz ogrodowy…

  Przygotuj swój ogród na wiosnę

  Dąbrowski Wodociągi pomo…

  Na ratunek woda z dystrybutorów