Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

KATARZYNA ULAS

Image placeholder

Kierownik Laboratorium / Specjalista ds. Jakości, w Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o. Od 16 lat pracuje, w laboratoriach badawczych posiadających wdrożony system zarządzaniajakością zgodnie z normami odniesienia 17025; 9001; 14000. Auditor wewnętrzny : wiodący i techniczny. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie z zagadnień technicznych ( laboratoria wodno-  ściekowe, energetyczne, oraz inspekcyjne). Przez okres 5 lat współpracowała z laboratoriami badań nieniszczących ( na 42 KKB – referat : 6 punktów naukowych). Wykładowca na studiach podyplomowych, na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym – przedmiotAkredytacja Laboratoriów Badawczych

Telefon   +48 792 213 803    Adres e-mail    Kasia.Ulas13@gmail.com

Funkcjonowanie Laboratorium w czas…

W roku 2018 ukazała się nowelizacja normy akredytacyjnej obowiązująca w Laboratoriach badawczy…

Detergenty są wśród Nas.

Mamy obowiązek badania tych substancji, które negatywnie wpływają na środowisko wodne.

Zapewnienie jakości wyników

Praca w laboratorium badawczym,czym jest i z czym najczęściej nam się kojarzy?

Strażniczki społeczeństwa.

W lipcu 2009 roku otrzymało swój pierwszy certyfikat

Spójność pomiarowa.

Definicja spójności pomiarowej zgodnie z PKN-ISO/ IEC Gudie 99

Jakość wody -jaka ma być ?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia