Loading...

Wyszukaj w naszym serwisie

KATARZYNA ULAS

Image placeholder

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Technologii i inżynierii Chemicznej. Ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na kierunku Systemy zarządzania jakością, a następnie na tej samej uczelni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) na kierunku "Uzdatnianie wody oraz oczyszczanie ścieków".

Wieloletni Kierownik Laboratorium / Specjalista ds. Jakości, a obecnie Zastępca Kierownika Wydziału Usług komunalnych ds. Ochrony środowiska Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie Sp. z o.o.

Blisko 20 lat pracowała w laboratoriach badawczych posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normami odniesienia 17025; 9001; 14000.

Auditor wewnętrzny: wiodący i techniczny.

Od 2016 roku prowadzi szkolenia branżowe, głównie z zagadnień technicznych (laboratoria wodno - ściekowe, energetyczne oraz inspekcyjne).

Przez okres 5 lat współpracowała z laboratoriami badań nieniszczących (na 42 KKB – referat : 6 punktów naukowych).

Wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny z zakresu Akredytacja Laboratoriów Badawczych.

Telefon   +48 792 213 803    Adres e-mail    Kasia.Ulas13@gmail.com

Funkcjonowanie Laboratorium w czas…

W roku 2018 ukazała się nowelizacja normy akredytacyjnej obowiązująca w Laboratoriach badawczy…

Detergenty są wśród Nas.

Mamy obowiązek badania tych substancji, które negatywnie wpływają na środowisko wodne.

Zapewnienie jakości wyników

Praca w laboratorium badawczym,czym jest i z czym najczęściej nam się kojarzy?

Strażniczki społeczeństwa.

W lipcu 2009 roku otrzymało swój pierwszy certyfikat

Spójność pomiarowa.

Definicja spójności pomiarowej zgodnie z PKN-ISO/ IEC Gudie 99

Jakość wody -jaka ma być ?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

Zielona Góra: warsztaty na oczyszc…

Pokazali jak oszczędzają energię

Diagności Laboratoryjni obchodzili…

MPWiK Wrocław: pobierają 10 tys. prób wody rocznie