Loading...

Prawo

Lista artykułów dla - Wnioski taryfowe
O cenach wody ponownie będzie rozs…

Białystok: Walka o taryfy potrwa

Zatwierdzanie taryf za wodę - prze…

Wystapienia pokontrolne NIK

Czekali na decyzję dwa lata

Poznań: Nowe taryfy za wodę i ścieki

Poznańskie Wody Polskie kolejny ra…

Prezes Aquanet: To bezpodstawne i niesprawiedliwe

Samorządowcy mówią DOŚĆ!

Wniosek do Premiera o przywrócenie gminom możliwości weryfikacji taryf

Jaka będzie odpowiedź Wód Polskich?

Aquanet składa wniosek taryfowy

Senat przygotował własny projekt u…

Czy gminy znów będą zatwierdzały taryfy?

Związkowcy pójdą pod siedzibę Wód …

WZZPGWiOŚ: jesteśmy zmuszeni do protestu!

Według Związku Miast Polskich przy…

Na stole leży propozycja zmian do ustawy "o zbiorowym"

Zawrzało na Śląsku - PGW Wody Pols…

NSZZ „Solidarność” w Katowicach interweniuje u Marka Gróbarczyka

Ministerstwo Finansów aktualizuje …

Uwaga! Nowe wytyczne taryfowe Ministerstwa

Sądy krytycznie o odmowach zatwier…

Łukasz Ciszewski i Mateusz Faron o orzeczeniach sądów ws taryfowych

Wdrożyli plan oszczędnościowy, aby…

Zarząd PWiK w Olsztynie: to celowe blokowanie urealnienia cen

UWAGA: zmiana wskaźników bazowych …

Ministerstwo Finansów opublikowało aktualizację wskaźników makroekonomicznych

Rozmawiali o taryfach

Zjazd Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego

Aquanet Poznań wystąpił o skróceni…

Czy tym razem Wody Polskie zaakceptują wniosek operatora?