Działalność bieżąca

Bydgoszcz: spotkanie Izby ze Stowarzyszeniami wod-kan

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 23 listopada 2022 12:35

W dniu 21 listopada br. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie ze Stowarzyszeniami i Fundacjami sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, reprezentującymi łącznie zdecydowaną większość przedsiębiorstw branżowych w Polsce. 

Spotkanie toczyło się w dość poważnej atmosferze, gdyż poświęcone było w całości kryzysowi w branży wodociągowo – kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw i skutków, zarówno społecznych, jak i gospodarczych, jakie ta sytuacja może w najbliższym czasie wywołać.

Nie jest tajemnicą, iż w ostatnich kilkunastu miesiącach przedsiębiorstwa największy problem mają z procesem weryfikacji przedkładanych do PGW Wody Polskie wniosków o ustalenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Brak zatwierdzenia taryf, albo ustanowienie ich z pominięciem wielu pozycji kosztowych, jakie muszą ponosić przedsiębiorstwa wskutek prowadzenia działalności eksploatacyjnej, powoduje ryzyko trwałej utraty płynnosci finansowej przez wiele, w szczególności tych mniejszych, firm wodociągowych. Wedle informacji płynącej z różnych regionów Polski spora część firm jest na skraju bankructwa.

Dlatego też branżowcy postanowili zwołać spotkanie Stowarzyszeń i Fundacji regionalnych z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, aby szczegółowo omówić problemy branży, zapoznać się z powziętymi działaniami i efektami, jakie one przyniosły, a także wypracować kierunki działania na dającą się przewidzieć przyszłość.

Uczestnicy omówili zatem działania podejmowane przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, a co najważniejsze, efektem spotkania było sformułowanie postulatów i wytyczenie krótko i długoterminowych kierunków działania zarówno Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, jak i Stowarzyszeń i Fundacji, a za ich pośrednictwem także przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych.

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 23 listopada 2022 12:35
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Kawa z ekspertem: wtorek…

  Rady na osady - zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej

  Wodociągi Leszczyńskie: …

  Wodociągi Leszczyńskie: 2. etap modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henr…

  „Wodociągi Kościańskie” …

  Kościan: ruszył przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji koogeneracynej

  Płock: przebudowa kanali…

  Wodociagi Płockie: trwa przebudowa kanalizacji w ul. Kościuszki i pl. Dąbrowskiego