Inne

Zmiany klimatu

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 23 stycznia 2021 13:06

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych

6 na 10 mieszkańców dostrzega problem z zasobami wodnymi

W opinii ponad ¾ badanych aktualne zmiany klimatu przynoszą w większości negatywne skutki, tylko 6% uważa, że pozytywne. 67% respondentów uważa, że zmiany klimatu w umiarkowanym lub w większym stopniu zaszkodzą im samym. To najważniejsze konkluzje badania nt. świadomości Polaków w kwestii ekologii i naturalnych zasobów, jakie przeprowadzono na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

Niemalże połowa badanych co najmniej kilka razy w miesiącu rozmawia na tematy związane ze środowiskiem i jego zmianami podczas rozmowy z rodziną lub znajomymi (codziennie: 4%, kilka razy w tygodniu: 11%, kilka razy w miesiącu: 34%).

Konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych i związaną z tym transformację niskoemisyjną – czyli zmianę sposobu wytwarzania energii i stopniowego zastępowanie paliw kopalnych innymi źródłami energii, w tym głównie odnawialnymi – zaznacza blisko 90% respondentów. Ponad połowa z nich jest zdania, że transformacja niskoemisyjna powinna być traktowana priorytetowo. Zdaniem badanych, wymiana wysokoemisyjnych elektrowni na odnawialne źródła energii jest najpotrzebniejsza w transformacji niskoemisyjnej (72%). Następnie respondenci wymieniali: zmianę codziennych nawyków konsumenckich (54%), ekologiczne rolnictwo (41%), ocieplanie budynków (39%), rozwój elektromobilności (29%) i energetyki jądrowej (22%).

Prawie 60% mieszkańców Polski jest gotowych na ponoszenie wyższych kosztów energii i paliw, zakładając, że będą one stanowiły źródło finansowania transformacji niskoemisyjnej.

Z kolei problem z zasobami wodnymi w Polsce dostrzega 6 na 10 mieszkańców kraju. Tworzenie zbiorników retencyjnych (36%), zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej (34%), oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym (28%), budowa lub rozbudowa systemów melioracyjnych (17%) oraz sadzenie drzew i krzewów (16%) są, w opinii badanych, najbardziej skutecznymi sposobami na przeciwdziałanie zjawisku suszy.

Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych zostało zrealizowane w dniach 16 – 17 listopada za pomocą techniki CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/- 3,1%.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 23 stycznia 2021 13:06
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Czy grożą nam potężne ka…

  Zastrzeżenia zgłosiła Komisja Europejska

  Kolejna farma fotowoltai…

  Wodociągi Raciborskie inwestuja

  Zwycięzca otrzyma elektr…

  Konkurs plastyczny na projekt maskotki

  Zmodernizują wały na Now…

  Ważna inwestycja w Małopolsce