Inne

Zmiany klimatu

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 23 stycznia 2021 13:06

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych

6 na 10 mieszkańców dostrzega problem z zasobami wodnymi

W opinii ponad ¾ badanych aktualne zmiany klimatu przynoszą w większości negatywne skutki, tylko 6% uważa, że pozytywne. 67% respondentów uważa, że zmiany klimatu w umiarkowanym lub w większym stopniu zaszkodzą im samym. To najważniejsze konkluzje badania nt. świadomości Polaków w kwestii ekologii i naturalnych zasobów, jakie przeprowadzono na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

Niemalże połowa badanych co najmniej kilka razy w miesiącu rozmawia na tematy związane ze środowiskiem i jego zmianami podczas rozmowy z rodziną lub znajomymi (codziennie: 4%, kilka razy w tygodniu: 11%, kilka razy w miesiącu: 34%).

Konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych i związaną z tym transformację niskoemisyjną – czyli zmianę sposobu wytwarzania energii i stopniowego zastępowanie paliw kopalnych innymi źródłami energii, w tym głównie odnawialnymi – zaznacza blisko 90% respondentów. Ponad połowa z nich jest zdania, że transformacja niskoemisyjna powinna być traktowana priorytetowo. Zdaniem badanych, wymiana wysokoemisyjnych elektrowni na odnawialne źródła energii jest najpotrzebniejsza w transformacji niskoemisyjnej (72%). Następnie respondenci wymieniali: zmianę codziennych nawyków konsumenckich (54%), ekologiczne rolnictwo (41%), ocieplanie budynków (39%), rozwój elektromobilności (29%) i energetyki jądrowej (22%).

Prawie 60% mieszkańców Polski jest gotowych na ponoszenie wyższych kosztów energii i paliw, zakładając, że będą one stanowiły źródło finansowania transformacji niskoemisyjnej.

Z kolei problem z zasobami wodnymi w Polsce dostrzega 6 na 10 mieszkańców kraju. Tworzenie zbiorników retencyjnych (36%), zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej (34%), oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym (28%), budowa lub rozbudowa systemów melioracyjnych (17%) oraz sadzenie drzew i krzewów (16%) są, w opinii badanych, najbardziej skutecznymi sposobami na przeciwdziałanie zjawisku suszy.

Jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych zostało zrealizowane w dniach 16 – 17 listopada za pomocą techniki CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

Ogólnopolska próba badanych w wieku 15 lat i więcej została dobrana losowo i jest reprezentatywna ze względu na zmienne demograficzne, takie jak: płeć, wiek i miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Maksymalny błąd szacowania dla próby losowej liczącej 1000 osób wynosi +/- 3,1%.

Redaktor Wodociągowiec

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Chcesz częściej nas odwiedzać?

Subskrybuj Wodociągowca!

Redaktor Wodociagowiec.pl Dodany dnia: 23 stycznia 2021 13:06
 • Komentarze (0)
  Image placeholder

  Podobne artykuły

  Zobacz inne artykuły z tej kategorii.

  Witamy nowego eksperta

  Łukasz Tomków nowym ekspertem Wodociągowca.pl

  Półroczne staże dla najl…

  W Białymstoku wiedzą jak zachęcić studentów do pracy w branży

  Rekordowy projekt z rura…

  Rury polskiego producenta zastosowane we Włoszech!

  Pierwsza gmina w Polsce …

  Środa Wielkopolska stawia na pionierskie rozwiązania